12 สิงหาคม 2563 สิงคโปร์ทำลายงาช้างของกลาง 9 ตัน ตัดวังวนผิดกฎหมาย

ที่มา : https://news.thaipbs.or.th/content/295407

ทางการสิงคโปร์ทำลายงาช้างครั้งใหญ่ที่สุดในโลก คิดเป็นมูลค่าถึง 13 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 416 ล้านบาท โดยงาช้างเหล่านี้เป็นของกลางที่ยึดได้จากขบวนการลักลอบค้าสัตว์ป่า พร้อมกันนี้ยังได้แพร่ภาพการทำลายงาช้างผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อแสดงให้เห็นว่าสิงคโปร์ดำเนินการต่อสู้และปราบปรามขบวนการลักลอบค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมาย

งาช้างที่ทางการสิงคโปร์ทำลายครั้งนี้มีถึง 9 ตัน ในจำนวนนี้ 8.8 ตันเป็นงาช้างที่ยึดได้เมื่อปี 2562 เจ้าหน้าที่ประเมินว่าได้มาจากช้างแอฟริกาเกือบ 300 ตัว ซึ่งการทำลายงาช้าง จะช่วยไม่ให้งาช้างกลับเข้าไปในตลาด และสกัดกั้นการลักลอบค้างาช้างทั่วโลก