12 มีนาคม 2564 รีไซเคิลเส้นใยฝ้ายให้กลายเป็นสิ่งทอใหม่

ที่มา:

https://www.thairath.co.th/news/foreign/2048432

ในทุกๆ ปีจะทิ้งสิ่งทอเฉพาะที่เป็นฝ้ายประมาณ ๒๕,๐๐๐ ล้าน กก. ทั่วโลก หลายคนรีไซเคิลสิ่งทอเก่าๆ แต่การนำกลับมาใช้ใหม่ได้ยากมาก และมักจะลงเอยด้วยการฝังกลบ เมื่อเร็วๆ นี้นักวิจัยด้านวิศวกรรมเคมีจากมหาวิทยาลัยลุนด์ ประเทศสวีเดน หาวิธีรีไซเคิลผ้าฝ้ายให้กลายเป็นสิ่งทอใหม่แม้เส้นใยฝ้ายมีความโดดเด่นคือ เซลลูโลส เนื่องจากเป็นผลึกสูง ทำให้สลายสารเคมียาก และนำส่วนประกอบกลับมาใช้ใหม่ แต่นักวิจัยประสบความสำเร็จในการสลายเส้นใยฝ้าย คือ เซลลูโลสให้เป็นส่วนประกอบที่เล็กลง โดยไม่มีจุลินทรีย์ หรือเอนไซม์เข้ามาเกี่ยวข้อง โดยกระบวนการนี้ไปเกี่ยวข้องกับการแช่ผ้าในกรดซัลฟิวริกแทน ผลลัพธ์ที่ได้คือ สารละลายน้ำตาลสีเหลืองอำพันที่ชัดเจนและเข้ม นักวิจัยเผยว่า ความท้าทายประการหนึ่งคือ การเอาชนะโครงสร้างที่ซับซ้อนของฝ้ายเซลลูโลส และความลับคือ การค้นหาส่วนผสมที่เหมาะสมระหว่างอุณหภูมิ และความเข้มข้นของกรดซัลฟิวริก ซึ่งกระบวนการทั้งหมดจะนำไปสู่การผลิตสารเคมีที่จะกลายเป็นสิ่งทอประเภทต่างๆ ได้แก่ เส้นใยสแปนเด็กซ์ และเส้นใยไนลอน รวมถึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งคือ การผลิตเอทานอล