12 มีนาคม 2564 ทส. รับลูกใช้ดาวเทียมพิสูจน์บุกรุกป่าแก่งกระจาน

ที่มา:

https://news.thaipbs.or.th/content/302345

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กล่าวถึงกรณีคณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่บ้านโป่งลึก – บางกลอย​ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน โดยขอให้ประสานสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) หรือ GISTDA ใช้ดาวเทียมช่วยวิเคราะห์แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศทั้งปัจจุบัน และย้อนหลังเกี่ยวกับข้อถกเถียงในชุมชนพื้นที่ทำกินดั้งเดิมให้เกิดความชัดเจนว่า ที่ผ่านมา ทส. และ สทอภ. ร่วมกันใช้ดาวเทียมสำรวจสภาพผืนป่าของประเทศอยู่แล้ว ทั้งป่าบก และป่าชายเลน ที่ผ่านมาภาพรวมการเจรจากับชาวบ้านบางกลอยยังเป็นไปด้วยดี เจ้าหน้าที่ทุกคนยึดกฎหมายเป็นหลัก ไม่ใช้ความรุนแรงในการปฏิบัติหน้าที่ และยังอยู่ในกรอบข้อตกลงที่ทำร่วมกันไว้ เรื่องการพิสูจน์สิทธิ์ของชาวบ้านขอให้เป็นไปตามกระบวนทางกฎหมาย