12 มีนาคม 2563 เร่งเก็บใบไม้ในป่าก่อนเข้าโหมดห้ามเผา

ที่มา: https://siamrath.co.th/n/138523

นายพงษ์พีระ ชูชื่น นายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ประสานขอความร่วมมือผู้ประกอบการ ชาวแม่ฮ่องสอน ร่วมกันแก้ไขปัญหาไฟป่า ลดเชื้อเพลิง โดยได้รับความร่วมมือ ทั้ง นายก อบต กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้านชาวบ้าน การเก็บกวาดใบใม้ที่ร่วงหล่นลงสู่พื้นที่ในป่าติดหมู่บ้านในเขต ต. ปางหมู และ ต. ผาบ่อง ซึ่งสามารถจัดเก็บใบไม้ได้เป็นจำนวนมาก เก็บใบไม้ในพื้นที่ของกรมชลประทาน ได้ 1,155 กก. ใบไม้ใน สำนักงานควบคุมไฟป่าของอุทยาน (แม่สะเรียง) 500 กก. ใบไม้ในพื้นที่หมู่บ้าน บ้านใหม่ ต. ปางหมู อ. เมืองแม่ฮ่องสอน และบ้านห้วยเดื่อ ต. ผาบ่อง อ. เมืองแม่ฮ่องสอน รวม 1,655 กก. สรุปยอดทั้งหมดตั้งแต่เริ่มดำเนินการมา สามารถจัดเก็บใบไม้ได้ทั้งหมด จำนวน 60,883 กก. คิดเป็นเงิน 130,786 บาท เป็นรายได้เสริมให้แก่ราษฎร เพื่อเป็นกองทุนแก้ไขปัญหาแก่หมู่บ้านต่อไปในพื้นที่ ยากแค่ไหนก็ทำอย่างเต็มที่ เพราะมีชาวบ้านร่วมด้วยช่วยกัน