12 มีนาคม 2563 รายงานพิเศษ : จ. พิจิตรสร้างประตูระบายน้ำแม่น้ำยม แก้ภัยแล้ง

ที่มา: https://www.naewna.com/local/478699

เป็นประจำทุกปีหลังหมดฤดูน้ำหลาก แม่น้ำยม ต้องตกอยู่ในสภาพแห้งขอด จนเห็นพื้นทราย ในท้องแม่น้ำ ตลอดของแม่น้ำยมที่ไหลผ่านพื้นที่ จ. พิจิตร ตลอดระยะทางกว่า 124 กิโลเมตร ต้องเกิดภัยแล้งตลอดลำน้ำ ของแม่น้ำยมส่งผลกระทบต่อประชาชน เกษตรกร สัตว์เลี้ยง และระบบนิเวศในแม่น้ำ ที่มักเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี เนื่องจากแม่น้ำยมไม่มีเขื่อนใหญ่ หรือประตูระบายน้ำบังคับ และกักเก็บน้ำไว้ใช้ สิ่งปลูกสร้าง หรือประตูระบายน้ำ เป็นสิ่งก่อสร้างในบริเวณทางน้ำที่ใช้ควบคุมการไหลของน้ำในแม่น้ำยม ที่ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนเกษตรกรในพื้นที่ จ. พิจิตร อยากให้หน่วยงานรัฐบาลสร้างเขื่อนขนาดกลาง หรือประตูระบายน้ำ เพื่อทำการกักเก็บน้ำในแม่น้ำยม แก้ปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน  เพื่อให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำยมที่ไหลผ่านกักเก็บไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้ง เพื่อให้ในการอุปโภค ผลิตน้ำประปาบริโภค รวมถึงการใช้น้ำทำการเกษตร ซึ่งในทุกปีแม่น้ำยมจะแห้งขอดลงเป็นประจำทุกปี

นายสงบ สังวร ชาวบ้าน ต. วังจิก อ. โพธิ์ประทับช้าง จ. พิจิตร กล่าวว่า “แม่น้ำยมในปีนี้แห้งเร็วกว่าทุกปีโดยแห้งตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมา ซึ่งชาวบ้านเกือบทั้งหมด ตลอดแม่น้ำยมเป็นเกษตรกร ส่วนใหญ่จะมีอาชีพทำนาข้าว ซึ่งแม่น้ำยมมีส่วนสำคัญ และเป็นแหล่งน้ำหลักของการทำนา รวมถึงน้ำใช้ในการอุปโภค และระบบประปาหมู่บ้าน ซึ่งหลังมีโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำที่สร้างด้วยคอนกรีตกั้นขวางแม่น้ำยม ก็ยิ่งมีความสำคัญ ที่ชาวบ้านและเกษตรกรอยากจะได้ เพื่อช่วยเก็บกักน้ำไว้ใช้ ในช่วงหน้าแล้งได้”

นายชาติชาย เจียมศรีพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ในฐานะผู้ประสานเสนอโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำแม่น้ำยม โดยมีกรมชลประทาน และสำนักงานชลประทานที่ 3 จ. พิษณุโลก ดำเนินการโครงการก่อสร้าง โดยออกแบบการก่อสร้างประตูระบายน้ำบ้านท่าแห ต. กำแพงดิน อ. สามง่าม จ. พิจิตร ซึ่งอยู่ตอนบนของแม่น้ำยม เป็นอาคารคอนกรีต 4 ช่องระบายน้ำ ครอบคลุมประโยชน์กว่า 10,000 ไร่ ใน 7 ตำบล 2 อำเภอ ในพื้นที่ จ. พิษณุโลก และ จ. พิจิตร และประตูระบายน้ำบ้านวังจิก อ. โพธิ์ประทับช้าง จ. พิจิตร ซึ่งเป็นประตูระบายน้ำคอนกรีต 5 ช่องระบายน้ำ ครอบคลุมประโยชน์ กว่า 37,000 ไร่ ในพื้นที่ 8 ตำบล ของ อ. สามง่าม และ อ. โพธิ์ประทับช้าง จ. พิจิตร ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง จะแล้วเสร็จ ในปี 2565 ซึ่งหากมีการก่อสร้างแล้วเสร็จ จะเกิดประโยชน์กับชาวบ้าน และเกษตรที่ใช้แม่น้ำยม เป็นแหล่งน้ำต้นทุน

นายชาติชาย เจียมศรีพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรกล่าวว่า “ประตูระบายน้ำทั้ง 2 แห่ง หากมีการดำเนินการแล้วเสร็จ จะสามารถสร้างประโยชน์กับชาวบ้านและเกษตรกรในพื้นที่ จ. พิษณุโลก และ จ. พิจิตร ในการเก็บกักน้ำ ซึ่งหากมีการดำเนินการสร้างประตูระบายน้ำเพิ่มอีก 3 แห่ง ให้ครบ 5 แห่ง ทำการกั้นแม่น้ำยมตลอดสาย ในระยะทาง 124 กิโลเมตร ที่ดำเนินการบริหารจัดการควบคู่ไปกับการผันน้ำในช่วงฤดูน้ำหลากไหลลงแหล่งแก้มลิงกักเก็บน้ำ เชื่อว่าจะแก้ปัญหาแม่น้ำยมในช่วงหน้าแล้งได้อย่างยั่งยืน”

โครงการประตูระบายน้ำท่าแห บ้านท่าแห ต. กำแพงดิน อ. สามง่าม จ. พิจิตร มีลักษณะเป็นประตูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บานระบายชนิดบานตรง มีช่องระบายน้ำ กว้าง 10 เมตร สูง 9 เมตร จำนวน 4 ช่อง งบประมาณ 350 ล้านบาท สามารถเก็บกักน้ำเหนือประตูระบายน้ำในลำน้ำยม และลำน้ำสาขาที่อยู่ในระยะทดน้ำ ได้ความจุประมาณ 16.75 ล้าน ลบ.ม. เป็นแหล่งน้ำให้ราษฎรสามารถนำไปใช้ในการเพาะปลูกพืช โดยการสูบน้ำเข้าสู่พื้นที่การเกษตรโดยตรง ซึ่งพื้นที่รับประโยชน์กว่า 10,000 ไร่ 

ประตูระบายน้ำบ้านวังจิก อ. โพธิ์ประทับช้าง จ. พิจิตร ขนาดความสูง 13 เมตร ยาว 72.5 เมตร ช่องระบายน้ำจำนวน 5 ช่อง สันเขื่อนเป็นถนนขนาด 2 ช่องจราจร งบประมาณในการก่อสร้าง 231 ล้านบาท หลังแล้วเสร็จจะสามารถกักเก็บน้ำได้จำนวน 4.1 ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่ได้รับประโยชน์กว่า 37,000 ไร่ สำหรับการดำเนินการก่อสร้างประตูระบายน้ำทั้ง 2 แห่ง อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง และคาดว่าจะแล้วเสร็จ ในปี 2565 ซึ่งมีความคืบหน้าของการก่อสร้างเกือบร้อยละ 20

ถือว่าประตูระบายน้ำทั้ง 2 แห่ง นับว่าเป็นต้นแบบการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำในแม่น้ำยม พร้อมเสนอโครงการก่อสร้าง เพิ่มอีก 3 แห่ง ให้ครบ 5 แห่ง ตลอดระยะทาง 124 กิโลเมตร ของแม่น้ำยมไหลผ่านพื้นที่ 4 อำเภอ ของ จ. พิจิตร ได้แก่ อ. สามง่าม โพธิ์ประทับช้าง บึงนาราง และโพทะเล เพื่อกักเก็บน้ำ และคืนระบบนิเวศในแม่น้ำยมกลับคืนมา

kürtaj ankara Marmaris transfer betgaranti giriş kolaybet giriş epoksi zemin kaplama fiyatları maksibet youwin epoksi boya youwin giriş mobil ödeme ile bahis bedava bonus betpark giriş free shop sigara burun dolgusu instagram takipci hilesi güvenilir bahis siteleri amqsports.com bettingforward.com likit diyarbakirescort.com türk porno çankaya escort eryaman escort istanbul escort mersin escort bayan beylikdüzü escort alaçatı escort istanbul escort