12 มีนาคม 2563 พบบุกรุก และเผาป่าในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

ที่มา: https://www.mcot.net/viewtna/5e69c568e3f8e40aef41db9e

จากการพบว่า มีการบุกรุกโค่นไม้เผาป่าเพื่อขยายพื้นที่ทำกินของกลุ่มชาติพันธุ์ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจำนวนมาก ชุดพญาเสือจึงสนธิกำลังเจ้าหน้าที่หลายหน่วยลงปฏิบัติการตรวจยึดและจับกุม พบเป็นการขยายพื้นที่ใหม่ โดยมีการโค่นไม้ เผาป่า จนทำให้เกิดไฟป่าลุกลามในหลายจุด ยุทธการปราบปรามการกระทำความผิดกฎหมายป่าไม้ การบุกรุก ยึดถือครอบครอง เผาทำลายป่า ในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จ. เพชรบุรี ระหว่างวันที่ 9 – 13 มี.ค. 2563

เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการ 5 ชุด เข้าตรวจสอบพื้นที่ลักลอบบุกรุก ยึดถือครอบครอง เผาทำลายพื้นที่ป่าไม้ บริเวณป่าห้วยกระซู่ หุบสาริกา และหุบแม่คะเมยบน เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบพบการบุกรุก เผา ทำลายป่า วันนี้รวมจำนวน 40 แปลง เนื้อที่ 139 ไร่ รวม 3 วัน สามารถตรวจสอบการบุกรุก เผา ทำลายป่าได้ จำนวนรวม 124 แปลง เนื้อที่รวม 432 ไร่ เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจวัดพิกัดรอบแปลง เก็บข้อมูลไม้ที่ถูกตัดทำลาย และเก็บข้อมูลดินนำมาวิเคราะห์ค่าเสียหายที่เกิดจากการบุกรุกทำลาย เพื่อนำข้อมูลมาตรวจสอบ และดำเนินการตรวจยึดในภายหลังต่อไป