12 มีนาคม 2563 ฝุ่น กทม. มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จ. เชียงใหม่สูงติดอันดับ 3 ของโลก

ที่มา: https://www.innnews.co.th/social/news_618970/

กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรุงเทพมหานคร รายงานผลการตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) วันที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 07.00 น. ระบุผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง พบว่าเกินค่ามาตรฐานจำนวน 4 พื้นที่ คือ เขตวังทองหลาง เขตบางกะปิ เขตบึงกุ่ม และเขตหนองจอก โดยตรวจวัดได้ในช่วง 29 – 66 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 24 ชั่วโมงอยู่ที่ 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) คิดเป็นร้อยละ 8 จากจำนวนเขตที่มีสถานีตรวจวัดทั้งหมด ขณะที่คุณภาพอากาศส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง-ดี เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพในบางพื้นที่ และค่า PM2.5 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เบื้องต้นแนะนำให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่คุณภาพอากาศอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ-มีผลกระทบต่อสุขภาพ ให้เฝ้าระวังสุขภาพ หากมีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง โดยเฉพาะ ผู้สูงอายุ เด็กและผู้ป่วยทางเดินหายใจ และใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากเกิดความจำเป็น โดยประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์ได้ทางเว็บไซต์ Air4Thai.com แอปพลิเคชั่น Air4Thai และ bangkokairquality.com

ขณะที่สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ใน จ. เชียงใหม่ มีปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM2.5 เกินค่ามาตรฐานหลายพื้นที่ใน จ.เชียงใหม่ และภาคเหนือตอนบน โดยหลายพื้นที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนหรือสีเหลือง ขณะที่บางพื้นที่มีผลกระต่อต่อสุขภาพของประชาชนหรือสีแดง โดยสารมลพิษทางอากาศที่ตรวจพบเกินมาตรฐาน ได้แก่ ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) เกินมาตรฐานจนมีผลกระทบต่อสุขภาพหรือสีแดง คือบริเวณ ต. เวียงพางคำ อ. แม่สาย จ. เชียงราย ต. แม่ปืม อ. เมืองพะเยา จ. พะเยา ต. เมืองแหง อ. เวียงแหง จ. เชียงใหม่ ต. ปางหมู อ. เมืองแม่ฮ่องสอน จ. แม่ฮ่องสอน

โดยล่าสุดเว็บไซต์ AirVisual รายงานผลการจัดอันดับค่าฝุ่นแบบเรียลไทม์ พบว่า จ. เชียงใหม่ ประเทศไทยมีปริมาณฝุ่นแบบภาพรวมที่ 187 US AQI ขณะที่ปริมาณฝุ่น PM2.5 มีค่าเฉลี่ยที่ 125.8 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ส่งผลให้ จ. เชียงใหม่ เป็นพื้นที่ที่มีค่าฝุ่นสูงติดอันดับที่ 3 ของโลก