12 มิถุนายน 2565 ห้องเรียนปลอดฝุ่น PM2.5

ที่มา : https://www.matichon.co.th/education/news_3391029

ปัญหาหมอกควัน วนซ้ำกลับมาทุกปีในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขภาพของประชาชนอย่างมาก เป้าหมายหลักของ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) โดย คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ และ ศูนย์วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ คือต้องการจะพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม

ล่าสุดได้ลงพื้นที่จัดทำ “ห้องเรียนปลอดฝุ่น” (PM2.5 Cleanroom) และมอบหน้ากากป้องกันฝุ่น PM 2.5 ให้ 5 โรงเรียนในเขตพื้นที่ภาคเหนือ และมอบเครื่องวัดปริมาณฝุ่น “DustBoy” เครือข่ายเครื่องตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศในการตรวจวัดคุณภาพอากาศ เพื่อให้เยาวชนในพื้นที่มีห้องเรียนที่ปลอดภัย เหมาะแก่การเรียนในช่วงสถานการณ์หมอกควัน สร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กๆ ลดการเกิดอันตรายจากการแพ้ ผิวหนังอักเสบ ผื่นคัน และอาจจะรุนแรงถึงขั้นเป็นโรคมะเร็ง โรคปอดอักเสบ และโรคหัวใจ ได้

ห้องเรียนปลอดฝุ่น ถูกพัฒนาโดยคณะทำงานฯ เพื่อเพิ่มพื้นที่ปลอดภัยแก่คนในพื้นที่ที่ต้องการ ด้วยหลักการ อุด-กั้น-กรอง คือ การอุดรูรั่วของห้องทั้งหมด แล้วกั้นไม่ให้อากาศข้างนอกเข้าไปข้างในได้ จากนั้นกรองอากาศข้างในให้สะอาด โดยเทคนิคสำคัญ คือการเติมอากาศสะอาดเข้าไปในห้องอยู่เสมอ ด้วยพัดลมที่มีเครื่องกรองอากาศผ่านทางท่อ และปิดช่องเปิดขนาดใหญ่ ด้วยการติดตั้งมุ้ง หรือผ้าม่านกันฝุ่นบริเวณหน้าต่าง หรือบานเกร็ดภายใน เพื่อควบคุมระดับของสิ่งปนเปื้อนในอากาศ ทั้งเชื้อโรค ฝุ่นละออง ไอสารเคมี ก๊าซ หรือควัน

โดยกระบวนการทั้งหมดนี้ นอกจากจะช่วยลดการสะสมของสิ่งปนเปื้อนในอวัยวะต่างๆ ที่จะนำมาซึ่งความเจ็บป่วยแล้ว ยังช่วยลดความร้อน ควบคุมปัญหาเรื่องกลิ่น ความชื้น และคุณภาพอากาศภายในห้องด้วย