12 มิถุนายน 2565 ป.ป.ช.อยุธยา สั่งรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างบุกรุกลำรางสาธารณะประโยชน์

ที่มา : https://siamrath.co.th/n/355810

นายพายัพ คชพลายุกต์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้ดำเนินการกับผู้บุกรุกลำรางสาธารณะเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับตนเองไปเรียบร้อยแล้ว  หลังจาก ป.ป.ช.อยุธยาได้บูรณาการกับอำเภอวังน้อย เทศบาลเมืองลำตาเสา สำนักงานชลประทานวังน้อย และผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 ต.ลำตาเสา  ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน  มีผู้บุกรุกปลูกบ้านเรือนรุกล้ำลำรางสาธารณะมีการถมดินปิดทางน้ำ ทำให้ชาวบ้านที่ทำการเกษตรได้รับความเดือนร้อน  ไม่สามารถเปิดทางให้น้ำเข้าพื้นที่เกษตรได้   

จากการตรวจสอบพบว่า พื้นที่ดังกล่าวมีลักษณะเป็นลำรางสาธารณะมีน้ำขัง น้ำนิ่งไม่สามารถไหลได้ มีการปลูกสร้างบ้านพักให้เช่าชั้นเดียว ลักษณะห้องแถวจำนวนหลายห้อง โดยปลูกสร้างรุกล้ำเข้าไปในพื้นที่บริเวณลำรางสาธารณะ มีระยะทางยาวกว่า 100 เมตร ประกอบกับ การตรวจสอบแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมมีการปลูกสร้างรุกล้ำลำรางสาธารณะจริง   

ดังนั้น เทศบาลเมืองลำตาเสาจึงมีคำสั่งให้ระงับการก่อสร้าง และห้ามใช้ หรือเข้าไปในส่วนใดๆ ของอาคารเด็ดขาด ขณะที่ ผู้บุกรุกไม่ยอมรับคำสั่งดังกล่าว พร้อมอุทธรณ์ไปยังเทศบาลเมืองลำตาเสา จากนั้นเทศบาลเมืองลำตาเสาจึงส่งอุทธรณ์ไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อพิจารณา ต่อมาคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ มอบให้เทศบาลฯ มีคำสั่งรื้อถอนไปในคราวเดียวกัน ล่าสุด เทศบาลเมืองลำตาเสามีคำสั่งรื้อถอนอาคารดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว