12 มิถุนายน 2564 พังงาฝนตกลมกระโชกแรง 4 อำเภอ

ที่มา : https://siamrath.co.th/n/252322

เกิดสถานการณ์ฝนตกและลมกระโชกแรงในพื้นที่จังหวัดพังงา ส่งผลให้หลังคาบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายบางส่วน ในพื้นที่ 4 อำเภอ 4 ตำบล 5 หมู่บ้าน มีราษฎรได้รับความเดือนร้อน 15 ครัวเรือน เกิดเหตุที่อ.ตะกั่วทุ่ง พื้นที่หมู่ที่ 2 ต.ถ้ำ จำนวน 4 หลัง อ.กะปง พื้นที่หมู่ที่ 3 ต.เหมาะ จำนวน 3 หลัง อ.เมืองพื้นที่หมู่ที่ 1 ต.ทุ่งคาโงก จำนวน 2 หลัง และพื้นที่หมู่ที่ 4 ต.ทุ่งคาโงก ต้นไม้ล้มทับหลังคาบ้านเสียหาย 1 หลัง อ.ตะกั่วป่าพื้นที่หมู่ที่ 2 ต.คึกคัก บ้านเรือนได้รับความเสียหาย จำนวน 8 หลัง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเครือข่ายจิตอาสาได้เข้าให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นความเสียหายเพิ่มเติมอยู่ระหว่างการสำรวจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น