12 มิถุนายน 2563 ธรรมชาติสมบูรณ์ งดงาม! เต่าตนุหลายหมื่นตัวที่ Great Barrier Reef แหล่งวางไข่ของเต่าตนุที่ใหญ่สุดในโลก

ที่มา:

https://mgronline.com/greeninnovation/detail/9630000060739

นักวิทยาศาสตร์จากกรมสิ่งแวดล้อมและวิทยาศาสตร์ (DES) ใช้โดรนบันทึกภาพบรรดาเต่าตนุได้ที่บริเวณเกาะ Raine ซึ่งเป็นสถานที่มีเต่าตนุอาศัยอยู่มากที่สุดในโลก และมีแนวปะการังที่ยาวประมาณ ๖๒๐ กม. ทางตะวันตกเฉียงเหนือของ Cairns  เนื่องจากโดรนช่วยนับจำนวนได้อย่างแม่นยำมากกว่าสายตาของมนุษย์ นับโดยตรงทางเรือ ซึ่งนับได้จำนวนมากถึง ๖๔,๐๐๐ ตัว กำลังว่ายน้ำอยู่รอบๆ เกาะ เพื่อเตรียมขึ้นมาวางไข่บนชายหาด “เราไม่คิดมาก่อนเลยว่าจำนวนของพวกมันจะมากขนาดนี้ จำนวนของพวกมันมากกว่า ๑.๗๓ เท่า เมื่อเปรียบเทียบจากการใช้ผู้สังเกตุการณ์นับโดยตรง” Dr Andrew Dunstan จาก DES กล่าว นักวิจัยระบุว่าการใช้โดรนเป็นวิธีที่ดีและแม่นยำที่สุดสำหรับการบันทึกสัตว์ทะเลที่ใกล้สูญพันธุ์เหล่านี้ ในอนาคตนักวิทยาศาสตร์มีเป้าหมายที่จะใช้ระบบอัตโนมัติที่ชาญฉลาด เพื่อนับจำนวนเต่าโดยไม่ต้องใช้คน เต่าตนุ หรือ Green Turtle เป็นเต่ากินหญ้าเป็นหลัก ส่วนมากพบได้ในบริเวณเขตร้อนและกึ่งเขตร้อน พฤติกรรมของเขาจะว่ายน้ำท่องโลกไปในระยะทางที่ไกลมาก และจะกลับมาวางไข่ยังชายหาดที่พวกเขาเคยฟักตัวออกมา นั่นทำให้การเดินทางของเต่าตนุบางตัวกินระยะเวลานานถึง ๓๕ ปีก็มี เต่าตนุ ถือว่าเป็นผู้สร้างความสมบูรณ์ให้แก่แนวหญ้าทะเล และระบบนิเวศ เพราะพวกเขาคอยทำหน้าที่แทะก้านใบหญ้าทะเลเก่าๆ เปิดโอกาสให้หญ้าทะเลแตกใบใหม่ ปัจจุบันเต่าตนุถูกจัดเป็นสัตว์น้ำใกล้สูญพันธุ์ เนื่องมาจากการล่า ทั้งตัวเต่า และไข่ รวมถึงการสูญเสียชายหาดที่เป็นแหล่งวางไข่ของเต่าตนุ จากปัญหาขยะทะเลที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของเต่าตนุมาก