12 มกราคม 2564 แม่น้ำยม จ. พิจิตรแห้งขอดจนเห็นผืนทราย ส่อแล้งตั้งแต่ต้นปี

ที่มา:

https://www.naewna.com/local/544738

ปริมาณน้ำในแม่น้ำยมที่ไหลผ่านหมู่ ๓ บ้านวังเทโพ ต. วังจิก อ. โพธิ์ประทับช้าง จ. พิจิตร แห้งจนเห็นผืนทราย บริเวณตอม่อสะพานแม่น้ำยมแห้งจนเห็นบริเวณด้านล่างฐานของสะพาน เหลือเพียงร่องน้ำขนาดเล็กบริเวณที่เป็นร่องน้ำลึก ปริมาณน้ำไม่เพียงพอ ส่งผลกระทบต่อเกษตรกร และประชาชนสองริมฝั่งแม่น้ำ ขาดน้ำทำการเกษตร และขาดน้ำใช้อุปโภคบริโภคตั้งแต่ต้นปี ตลอดจนฤดูแล้งที่จะมาถึง แม่น้ำยมไหลผ่านพื้นที่ ๔ อำเภอของ จ. พิจิตร ได้แก่ อ. สามง่าม อ. โพธิ์ประทับช้าง อ. บึงนาราง และ อ. โพทะเล  ความยาว ๑๒๔ กม. จากสถานการณ์แม่น้ำยมที่ลดระดับ และแห้งขอดอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อประชาชนและเกษตรกร เนื่องจากไม่มีน้ำต้นทุนในการทำการเกษตร อุปโภคบริโภค และระบบนิเวศสัตว์น้ำที่จะขาดที่อยู่อาศัยจากน้ำที่แห้งขอด