12 มกราคม 2564 เผยภาพมรดกโลก วิหารกลางอ่าวตั้งอยู่บนเกาะโดดเดี่ยว

ที่มา:

https://www.dailynews.co.th//foreign/818396

วิหารกลางอ่าว มง-แซ็ง-มีแชล (Le Mont-Saint-Michel) คือ วิหารที่ตั้งอยู่บนเกาะโดดเดี่ยวกลางทะเลชายฝั่งตะวันตก บริเวณจังหวัดม็องช์แคว้นบัส-นอร์ม็องดีของประเทศฝรั่งเศส ได้รับประกาศจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกเมื่อปี พศ. ๒๕๒๒ ตัวเกาะเป็นหินแกรนิตเส้นรอบวงเกาะ ๙๖๐ ม. สูง ๙๒ ม.