12 มกราคม 2564 ประเทศซาอุดีอาระเบียสร้างเมืองแห่งสิ่งแวดล้อมปลอดก๊าซเรือนกระจก

ที่มา: https://www.thairath.co.th /news/foreign/2010839

รัฐบาลซาอุดีอาระเบียเปิดโครงการเมืองแห่งอนาคต “นีออม” ตลอดแนวชายฝั่ง ๑๒๐ กม. ติดกับทะเลแดง โดยให้เป็นเมืองแห่งสิ่งแวดล้อม ปลอดรถยนต์ และการปล่อยก๊าซเรือนกระจก คาดจะเป็นที่อยู่อาศัยของประชากรกว่า ๑ ล้านคน ที่จะได้รับบริการทั้งสถานศึกษา ศูนย์สุขภาพ พื้นที่สีเขียว และการคมนาคมความเร็วสูงที่คาดว่าใช้เวลาเดินทางไม่เกิน ๒๐ นาที โดยจะเริ่มก่อสร้างในไตรมาสแรกของปีนี้ ซึ่งจะช่วยสร้างงาน ๓๘๐,๐๐๐ ตำแหน่ง ขณะที่เม็ดเงินลงทุนอยู่ที่ประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือกว่า ๑๖ล้านล้านบาท ซึ่งมกุฎราชกุมารโมฮัมหมัด บิน ซัลมาน ทรงเผยชื่อโครงการครั้งนี้ว่า “เดอะ ไลน์”.