12 มกราคม 2563 บุรีรัมย์แล้งจัดสระน้ำกลางหมู่บ้านแห้งขอดต้องซื้อน้ำกินนานกว่าเดือนแล้ว

ที่มา : https://www.mcot.net/viewtna/5e1aa6c0e3f8e40af5412358

ชาวบ้านใน ต.เสม็ด จ.บุรีรัมย์ เดือดร้อนหนัก สระน้ำกลางหมู่บ้านแห้งขอด ไม่มีน้ำผลิตประปา ส่วนบ่อบาดาลที่เจาะไว้สำรองก็ไม่เพียงพอ ต้องเปิด-ปิดเป็นเวลา จนต้องซื้อน้ำอุปโภคบริโภคมานานกว่า 1 เดือน ผอ.โครงการชลประทานฯเผยสาเหตุจังหวัดบุรีรัมย์เผชิญภัยแล้งหนักต่อเนื่องมา 2 ปีแล้ว หลายหน่วยงานกำลังเร่งแก้ปัญหา-ช่วยเหลือประชาชน

ชาวบ้าน 4 หมู่บ้านใน ต.เสม็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ คือ บ้านหัววัว , บ้านหนองขาย่าง , บ้านสนวน และบ้านสำโรง กำลังประสบภัยแล้งอย่างหนัก น้ำในหนองมะค่าซึ่งเป็นสระกลางหมู่บ้าน เนื้อที่กว่า 100 ไร่ ที่ใช้เป็นน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปาหล่อเลี้ยงทั้ง 4 หมู่บ้าน มีสภาพแห้งขอดจนมองเห็นผืนดินแตกระแหง ส่วนบ่อบาดาลซึ่งเป็นน้ำใต้ดินที่ขุดเจาะไว้ผลิตน้ำประปาสำรองก็ไม่เพียงพอ ต้องเปิด-ปิดเป็นเวลา ทำให้ชาวบ้านทั้ง 4 หมู่บ้าน จำนวนกว่า 900 ครัวเรือน ต้องซื้อน้ำจากรถเร่และน้ำถังจากร้านค้า สัปดาห์ละ 250-300 บาท เพื่อนำมาอุปโภคบริโภคมานานกว่า 1 เดือนแล้ว

นายเทิดพงศ์ ไทยอุดม ผู้อำนวยการโครงการชลประทานบุรีรัมย์ เปิดเผยว่า จังหวัดบุรีรัมย์ประสบปัญหาภัยแล้งค่อนข้างหนักต่อเนื่องมา 2 ปีแล้ว เนื่องจากฝนตกน้อยและทิ้งช่วง ซึ่งหลายหน่วยงานพยายามหาแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ส่วนกรณีที่ชาวบ้านใน ต.เสม็ด ออกมาร้องขอความช่วยเหลือ เนื่องจากสระน้ำแหล่งน้ำดิบผลิตประปาแห้งขอดนั้น ชลประทานจะเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำน้ำไปแจกจ่ายบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

ส่วนในระยะยาวได้นำเรื่องเสนอไปยังกรมชลประทานแล้ว ซึ่งทราบว่ามีแผนจะทำโครงการขุดลอกแก้มลิงสำหรับกักเก็บน้ำในพื้นที่ ต.เสม็ด ไว้ 2 จุด เป็นงบของกรมชลประทาน 10 ล้านบาท และงบประมาณของจังหวัดอีก 8 ล้านบาท คาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ประมาณช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ เชื่อว่าหากดำเนินการขุดลอกแก้มลิงแล้วเสร็จ จะสามารถแก้ปัญหาภัยแล้งของพื้นที่ ต.เสม็ด ในระยะยาวได้