12 พฤษภาคม 2565 ตะลึงอ่าวบ้านแหลม แม่ลูกบรูด้าโผล่ระเริงทะเล ตรวจสุขภาพสมบูรณ์ทุกตัว

ที่มา: https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_3339382

ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) สำรวจสัตว์ทะเลหายาก และใกล้สูญพันธุ์บริเวณเขตทะเล จ.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และเพชรบุรี พบสัตว์ทะเลหายาก 2 ชนิด ได้แก่ โลมาอิรวดี (Irrawaddy dolphin: Orcaella brevirostris) พบแพร่กระจายอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลบ้านแหลม จ.เพชรบุรี ประมาณ 15-20 ตัว และวาฬบรูด้า (Bryde’s whale: Balaenoptera edeni) 13 ตัว บริเวณชายฝั่งทะเล จ.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และเพชรบุรี จากตรวจสอบอัตลักษณ์ (Photo ID) เป็นคู่เเม่ลูก 5 คู่ ประกอบด้วยแม่ทองดีกับเจ้าทองม้วน แม่ศรีสุขกับเจ้าสีสัน แม่กันยากับเจ้ามาลี แม่สดใสกับเจ้าแสนดี แม่สายชลกับเจ้าสายน้ำ และวาฬไม่ทราบชื่อ 3 ตัว ส่วนผลการตรวจสุขภาพวาฬบรูด้าพบว่า มีอัตราการหายใจและคุณภาพการหายใจปกติ มีความสมบูรณ์ร่างกาย (Body Condition Score) อยู่ในเกณฑ์ดี และพบว่า แม่ทองดีมีรอยแผลเป็นบริเวณรอบดวงตาทั้งสองข้าง า ทั้งนี้ สัตวแพทย์จะติดตามสุขภาพของวาฬบรูด้าในอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตกต่อไป