12 พฤษภาคม 2563 โคราชแล้งหนักชาวบ้านขาดน้ำใช้ ๒๐๐ หลัง

ที่มา: https://www.innnews.co.th/regional-news/news_671589/

สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ จ. นครราชสีมาส่งผลกระทบต่อชาวบ้านในพื้นที่เป็นบริเวณกว้าง โดยเฉพาะสระน้ำที่ใช้ผลิตน้ำประปา บ้านหนองข่า หมู่ที่ ๘ ต. โนนรัง อ. ชุมพวง จ. นครราชสีมา ทำให้ปริมาณน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปาแห้งขอดจนหมด ส่งผลกระทบกับชาวบ้านกว่า ๒๐๐ หลังคาเรือน ขาดแคลนน้ำใช้มาตั้งแต่ต้นเดือนมี.ค. ที่ผ่านมา เป็นระยะเวลานาน ๓ เดือนแล้ว