12 พฤษภาคม 2563 ฝูงวัวแดงเริงร่า กินหญ้าแตกใบอ่อนที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง

ที่มา: https://mgronline.com/travel/detail/9630000049334

นายธนิตย์ หนูยิ้มผอ. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๒ (นครสวรรค์) กล่าวว่า จากภาพตามคลิปวิดีโอที่ตั้งกล้องดักถ่ายไว้ สื่อแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง และได้ข้อมูลเชิงวิชาการที่เป็นประโยชน์สามารถนำข้อมูลไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง และที่อื่นๆ ต่อไป เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งมีพื้นที่กว้างใหญ่กว่า ๑ ล้าน ๗ แสนไร่ เป็นผืนป่าที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับชนิด จำนวน และปริมาณของสัตว์ป่า คือ แหล่งอาหาร โดยเฉพาะหญ้า ถือเป็นอาหารหลักของสัตว์ป่าจำพวกสัตว์กีบ เช่น กวางป่า กระทิง วัวแดง เป็นต้น เพื่อให้เกิดแหล่งอาหารที่สมบูรณ์ให้สัตว์ป่าได้กิน

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๒ (นครสวรรค์) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชทำโครงการปรับปรุงแหล่งอาหารสัตว์กีบโดยวิธีการชิงเผาขึ้น โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ นี้ เลือกพื้นที่ที่มีความเหมาะสม คือ เป็นทุ่งหญ้าเก่า ไม่มีต้นไม้ใหญ่ มีปริมาณเชื้อเพลิงสะสมไม่มากนัก เพื่อจัดการฟื้นฟูเป็นแหล่งอาหารสัตว์ป่า เนื้อที่ประมาณ ๔,๐๐๐ ไร่ จัดการโดยทำแนวกันไฟ ลดปริมาณเชื้อเพลิงในจุดเสี่ยง และชิงเผาอย่างมีแบบแผน ควบคุม โดยมีเจ้าหน้าที่พร้อมอุปกรณ์ดับไฟครบมือ ควบคุมไฟไม่ให้รุนแรงเกิน และไม่ให้ลามออกนอกพื้นที่เป้าหมาย ผลที่ตามหลังทำการชิงเผาอย่างมีแบบแผนภายใต้การควบคุมดังกล่าวเมื่อต้นเดือน เม.ย ๖๓ พบว่า เมื่อปลายเดือน เม.ย ๖๓ มีฝนตกลงมาหลังทำการชิงเผา ทำให้พื้นที่มีหญ้าแตกใบอ่อนเขียวขึ้นกระจายเป็นวงกว้าง เกิดเป็นทุ่งหญ้าขนาดใหญ่ เจ้าหน้าที่พบฝูงวัวแดงจำนวนมากหากินหญ้าอ่อนกันอย่างอิ่มท้อง หลังจากในช่วงแล้งที่ผ่านมาฝูงวัวแดงประทังชีวิตด้วยการแทะเล็มเปลือกต้นไม้ชนิดต่างๆ เป็นอาหารมาร่วม ๔ เดือน