12 พฤษภาคม 2563 ข่าวดี! ๓ วันนี้ กทม. – ทุกภาคทั่วไทยอากาศดีมาก

ที่มา: https://news.thaipbs.or.th/content/292320

จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ พบปริมาณค่าฝุ่นละออง PM2.5 มีค่าระหว่าง ๔ – ๓๓ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ค่ามาตรฐานเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมงไม่เกิน ๕๐ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร คุณภาพอากาศอยู่ในระดับดีมากถึงระดับดี โดยเกือบทุกพื้นที่อยู่ในระดับดีมาก ประชาชนทั่วไปสามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ ซึ่งแต่ละภาคตรวจวัดค่าฝุ่นละออง PM2.5 ได้ดังนี้ กทม. และปริมณฑล ๑๔ – ๓๓ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ภาคเหนือ ๙ – ๒๔ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑๕ – ๓๐ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ภาคกลางและตะวันตก ๑๑ – ๒๑ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ภาคตะวันออก ๔ – ๒๔ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และภาคใต้ ๖ – ๑๙ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

ปริมาณค่าฝุ่นละออง PM2.5 อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเกือบทุกพื้นที่ต่อเนื่องเป็นวันที่ ๓​ มีปัจจัยมาจากสภาพอุตุนิยมวิทยาช่วงนี้สภาพอากาศมีลมกระโชกแรง พายุฝนฟ้าคะนอง และพื้นที่ส่วนมากมีการไหลเวียน และการยกตัวของอากาศดี ทำให้ปริมาณฝุ่นละอองที่สะสมในอากาศลดลง ประกอบกับแหล่งกำเนิดที่ลดลง ได้แก่ การเผาในที่โล่งจากไร่อ้อย ข้าวโพด นาข้าวที่หมดฤดูการเก็บเกี่ยว จำนวนยานพาหนะที่สัญจรบนท้องถนนใน กทม. ลดลงจากที่รัฐบาลยังคงมีมาตรการการทำงานที่บ้าน ห้างร้านค้ายังไม่เปิด ประชาชนมีกิจกรรมลดน้อยลง ประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศแบบ Real time ของประเทศไทย ได้ที่เว็บไซต์ air4thai.pcd.go.th หรือจากแอพพลิเคชั่น air4thai ดาวน์โหลดฟรีทั้งระบบ iOS และ Android