12 พฤศจิกายน 2564 เผยโฉมค่างสามสี เกิดจากการผสมเทียมตัวแรกของจีน

ที่มา: https://www.naewna.com/inter/615217

ค่างสามสี (Black-shanked Douc Langur) ที่เกิดจากการผสมพันธ์ุเทียมตัวแรกของจีน เผยโฉมสู่สาธารณชนเป็นครั้งแรกที่ศูนย์วิจัยไพรเมตฉางหลงในนครกว่างโจว มณฑลกว่างตง (กวางตุ้ง) ทางตอนใต้ของจีน หลังลืมตาดูโลกเมื่อเดือน ก.ค. ที่ผ่านมา ค่างสายพันธุ์นี้มีอัตรารอดชีวิตต่ำ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและการผสมพันธุ์ค่างสามสีในจีนประสบผลสำเร็จน้อยมาก ด้วยเหตุนี้ เจ้าหน้าที่ในศูนย์วิจัยฯ จึงอาศัยประสบการณ์การเลี้ยงดูลิงจมูกเชิดสีทองที่มีนิสัยการกินคล้ายกันมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับโครงสร้างทางกายภาพ และวิธีการย่อยอาหารของค่างสามสี เพื่อให้มั่นใจว่า พวกมันจะมีชีวิตรอดได้

ทั้งนี้ สหภาพระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN) จัดให้ค่างสามสีเป็นหนึ่งในสัตว์ตระกูลไพรเมตที่ใกล้สูญพันธุ์มากที่สุดในโลก เนื่องจากมีประชากรที่อาศัยอยู่ในป่าไม่ถึง 1,000 ตัว และเนื่องจากมีหลายปัจจัยที่ทำให้ประชากรค่างสามสีไม่สามารถฟื้นตัวได้ ดังนั้นการผสมพันธุ์เทียมจึงกลายเป็นหนึ่งในแนวทางที่มีประสิทธิภาพในการเพิ่มประชากร