12 ธันวาคม 2564 เกิดแผ่นดินไหวขนาด 5.0 ทางตะวันออกของกรุงโตเกียว

ที่มา : https://tna.mcot.net/world-840946

เอ็นเอชเค กล่าวว่า เกิดเหตุแผ่นดินไหว ซึ่งในเบื้องต้นระบุว่ามีความรุนแรงระดับ 5.0 ทางตะวันออกของญี่ปุ่น ศูนย์กลางของแผ่นดินไหวครั้งนี้อยู่ที่ทางตอนใต้ของจังหวัดอิบารากิ ซึ่งอยู่ทางตะวันออกของกรุงโตเกียว ผู้เห็นเหตุการณ์กล่าวว่า แผ่นดินไหวครั้งนี้ทำให้อาคารหลายแห่งในกรุงโตเกียวเกิดการสั่นไหว แต่ขณะนี้ยังไม่มีรายงานเรื่องความเสียหายเข้ามา