12 ธันวาคม 2564 ศกพ.รายงานจังหวัดไหนสภาพอากาศดีที่สุดในแต่ละภาค

ที่มา : https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_3083234

ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ (ศกพ.) รายงานการตรวจสอบคุณภาพอากาศประจำเดือนธันวาคม 2564 โดยจังหวัดที่มีคุณภาพอากาศดีที่สุดในแต่ละภาค 3 ลำดับแรก มีดังนี้

• ภาคเหนือ ได้แก่ ลำปาง เชียงใหม่ เพชรบูรณ์

• ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ ร้อยเอ็ด มุกดาหาร บุรีรัมย์

• ภาคกลางและภาคตะวันตก ได้แก่ ลพบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี

• ภาคตะวันออก ได้แก่ ระยอง ชลบุรี ตราด

• ภาคใต้ ได้แก่ ยะลา นครศรีธรรมราช ภูเก็ต

LinksLinks2