12 ตุลาคม 2565 กรมทางหลวงชนบท อัดงบปีหน้ากว่า 4.7 หมื่นล้าน ลุยโครงข่ายถนน-สะพาน

ที่มา : https://www.bangkokbiznews.com/business/economic/1031553

กรมทางหลวงชนบท กางแผนปี 2566 อัดงบกว่า 4.7 หมื่นล้านบาท เร่งโครงข่ายถนนหนุนรถไฟทางคู่และเขตเศรษฐกิจพิเศษ พร้อมดัน 2 โครงการสะพานขนาดใหญ่เม็ดเงิน 6.5 พันล้านบาท เชื่อมเกาะลันตา – ข้ามทะเลสาบสงขลา

สำหรับในปีงบประมาณ 2566 กรมทางหลวงชนบท ได้รับงบประมาณ 47,108.9146 ล้านบาท ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามภารกิจและนโยบายของรัฐบาล ได้แก่ งานก่อสร้างถนนเพื่อยกระดับมาตรฐานชั้นทาง ถนนเพื่อสนับสนุนเส้นทางรถไฟทางคู่ พัฒนาถนนผังเมือง สนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ถนนสนับสนุนการท่องเที่ยว ถนนเพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และถนนเพื่อเชื่อมต่อระบบขนส่ง ในปีงบประมาณ 2566 มีโครงการสำคัญก่อสร้างสะพาน 2 แห่ง วงเงินรวมกว่า 6,500
ล้านบาท ประกอบด้วย สะพานข้ามทะเลสาบสงขลา อ.กระแสสินธุ์ วงเงินค่าก่อสร้าง 4,700 ล้านบาท
ซึ่งขณะนี้จัดทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ผ่านความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คาดว่าจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างได้ในช่วงปลายปี 2566 แล้วเสร็จเปิดใช้ในปี 2569 และยังมีโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตา ต.เกาะกลาง – ต.เกาะลันตาน้อย อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ 1 แห่ง วงเงินค่าก่อสร้าง 1,800 ล้านบาท ซึ่งมีสถานะโครงการออกแบบรายละเอียดแล้วเสร็จ ผ่านการประเมิน EIA แล้ว และคาดว่าจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างในช่วงปลายปี 2566 แล้วเสร็จพร้อมเปิดใช้งานในปี 2569