12 ตุลาคม 2565 นายอำเภอแม่ออน ลงพื้นที่ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE)

ที่มา : https://www.chiangmainews.co.th/news/2761597/

นายชลิต ทิพย์คำ นายอำเภอแม่ออน ได้เป็นประธาน การประชุมหารือแนวทางการจัดทำรายงานชี้แจงเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ลายฯ ในพื้นที่ อ.แม่ออน ร่วมกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว ผู้แทนจากกรมชลประทาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่และประชาชนที่เกี่ยวข้อง พร้อมกันนี้ยังได้ลงพื้นที่ร่วมกับคณะสำรวจของกรมชลประทานและผู้ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสำรวจสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณพื้นที่หัวงานและพื้นที่รับประโยชน์ของโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ลายฯ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่