12 ตุลาคม 2565 ทิเบตทุ่ม 1.27 หมื่นล้านหยวน ปกป้อง ‘ระบบนิเวศ’ ในช่วง 10 ปี

ที่มา : https://news.trueid.net/detail/rRPpPoKZGEkR

ซุ่ยเยี่ยนผิง รองผู้อำนวยการสำนักนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมเขตปกครองตนเองทิเบต (ซีจ้าง) ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน เปิดเผยว่าทิเบตใช้จ่ายเงิน 1.27 หมื่นล้านหยวน (ราว 6.73 หมื่นล้านบาท) สำหรับการปกป้องระบบนิเวศในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา

ซุ่ยเยี่ยนผิง ระบุว่า อัตราความครอบคลุมของป่าไม้ในทิเบตอยู่ที่ร้อยละ 12.31 ในปี 2021 ขณะที่ความครอบคลุมของพืชพรรณในทุ่งหญ้าเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 47.14ด้านประชากรสัตว์ป่าหายากได้รับการฟื้นฟูเช่นกัน โดยประชากรนกกระเรียนคอดำ ซึ่งเป็นสัตว์คุ้มครองระดับ 1 ของประเทศ เพิ่มขึ้นจากเดิมที่น้อยกว่า 3,000 ตัวในปี 1995 เป็นมากกว่า 10,000 ตัว ส่วนประชากรแอนทีโลปทิเบตเพิ่มเป็นมากกว่า 300,000 ตัวตัวเลขเหล่านี้สะท้อนว่าทิเบตยังคงเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีสภาพแวดล้อมดีที่สุดในโลก โดยระบบนิเวศในท้องถิ่นยังคงมีเสถียรภาพและสภาพแวดล้อมปรับปรุงดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง