12 ตุลาคม 2564 ล้มกังหันลม 151 ต้น ศาลตัดสินเป็นภัยต่อผู้เลี้ยงกวางเรนเดียร์

ที่มา:

https://www.khaosod.co.th/around-the-world-news/news_6671716

รายงานคำตัดสินของศาลฎีกานอร์เวย์ว่า ทุ่งกังหันลม 2 แห่งที่สร้างทางตะวันตกของประเทศก่ออันตรายต่อชาวซามี ผู้เลี้ยงกวางเรนเดียร์ เพราะรุกล้ำเข้าไปในเขตทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ คำตัดสินนี้ยังไม่มีความชัดเจนว่า ผลจากคำตัดสินนี้จะเป็นอย่างไรต่อไป แต่ทนายความของกลุ่มผู้เลี้ยงกวางเรนเดียร์เสนอว่า ควรล้มกังหันลม 151 ต้นที่สร้างในคาบสมุทรโฟเซนปี พ.ศ. 2543 และกลายเป็นทุ่งกังหันลมที่ใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรป อันเดรอัส บรอนเนอร์ ตัวแทนกลุ่มผู้เลี้ยงกวางเรนเดียร์กล่าวว่า ทุ่งกังหันลม 1 ใน 2 แห่งเป็นภัยต่อการเลี้ยงกวาง และชี้แจงว่าการก่อสร้างกังหันลมละเมิดกฎหมาย แต่ยังคงใช้งานจนถึงทุกวันนี้ ขณะที่ โอเล เบอร์เธลเซน โฆษกกระทรวงน้ำมันและพลังงานนอร์เวย์กล่าวว่าหลังจากมีคำพิพากษาของศาลสูง จึงจำเป็นจะต้องประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่า จะทำอะไรต่อไป ผู้พิพากษาประกาศให้ใบอนุญาตให้สร้าง และดำเนินงานกังหันลมที่ออกโดยกระทรวงน้ำมันและพลังงานเป็นโมฆะ เพราะละเมิดกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองซึ่งบัญญัติว่าชนกลุ่มน้อยจะต้องได้รับการคุ้มครองสิทธิในชุมชนจากสมาชิกคนอื่น ๆ เพื่อธำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมของตนเอง นับถือศาสนาและปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาของตนเอง หรือใช้ภาษาของตนเองและศาลสูงนอร์เวย์เห็นว่าการเลี้ยงกวางเรนเดียร์ของชาวซามีเป็นการสืบทอดวัฒนธรรม ทอม คริสเตียน ประธาน Fosen Vind เจ้าของคนหนึ่งของทุ่งกังหันลมกล่าวว่า ประหลาดใจคำตัดสินของศาลเพราะดำเนินกิจการโดยได้รับใบอนุญาตที่ทางการออกให้หลังจากปฏิบัติตามกระบวนการขั้นตอนต่าง ๆ ของทุกฝ่ายมากมายมาอย่างยาวนานซึ่งให้ความสำคัญกับการเลี้ยงกวางเรนเดียร์เป็นพิเศษ ปัจจุบันชาวซามีกว่า 100,000 คน กระจายกันอยู่ในประเทศสวีเดน ฟินแลนด์ นอร์เวย์และรัสเซีย บางกลุ่มดำรงชีวิตจากการเลี้ยงกวางเรนเดียร์เพื่อใช้ประโยชน์จากเนื้อและหนังกวาง

Skip to content