12 ตุลาคม 2564 ประเทศฝรั่งเศสเตรียมแบนการขายผักและผลไม้ในบรรจุภัณฑ์พลาสติก

ที่มา:

https://www.dailynews.co.th/news/365675/

กระทรวงสิ่งแวดล้อมของฝรั่งเศสออกแถลงการณ์ว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2565 ผักสดและผลไม้สดที่จำหน่ายตามท้องตลาดทุกแห่งในประเทศจะไม่สามารถจำหน่ายด้วยการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ทำจากพลาสติกได้อีกต่อไป โดยอาศัยอำนาจตามความในกฎหมายพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ฉบับแก้ไขเมื่อเดือน ก.พ. ปีที่แล้ว แถลงการณ์ของกระทรวงสิ่งแวดล้อมฝรั่งเศสระบุรายชื่อผักและผลไม้ต้องห้าม 30 ชนิด รวมถึงแอปเปิ้ล กล้วย ส้ม มะเขือเทศ มะเขือม่วง และกระเทียมต้น ที่ห้ามบรรจุในถุงและกล่องพลาสติกตั้งแต่วันดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ยังผ่อนผันให้ลูกพีช มะเขือเทศเชอร์รี และถั่วแขก จนถึงสิ้นเดือน มิ.ย. 2566 ส่วนผักสลัดอองดีฟ หน่อไม้ฝรั่ง เห็ด เชอร์รี ผักสลัด และพืชสมุนไพรบางชนิด ได้รับการผ่อนผันถึงสิ้นปี พ.ศ. 2567

ทั้งนี้ รัฐบาลคาดการณ์ว่า การยกระดับมาตรการดังกล่าว ที่เป็นการต่อยอดจากการแบนหลอดพลาสติก และภาชนะบรรจุอาหารแบบพลาสติก ตั้งแต่เดือน ก.พ.ปีนี้ จะช่วยให้ประเทศฝรั่งเศสสามารถหลีกเลี่ยงการผลิตขยะพลาสติกที่ไม่จำเป็นได้มากกว่าปีละ 1,000 ล้านชิ้น ขณะที่สหพันธ์ผู้ประกอบการจำหน่ายผลไม้ในประเทศฝรั่งเศสวิจารณ์ว่า รัฐบาลให้เวลาน้อยเกินไป ในการให้ผู้ผลิต และผู้ประกอบการทุกแห่งปรับตัวมาใช้บรรจุภัณฑ์จากกระดาษแทนพลาสติก รัฐบาลยังคงผ่อนผันให้ผลไม้สดหั่นชิ้น ผักสด และผลไม้สดบางประเภทยังคงจำหน่ายในถุงพลาสติกหรือกล่องพลาสติกได้อยู่ แต่ต้องยุติอย่างเป็นทางการ ภายในสิ้นเดือน มิ.ย. 2569