12 ตุลาคม 2563 นวัตกรรมสีเขียวปตท. เปลี่ยนขยะเป็นอาหารบำรุงดิน

ที่มา:

https://www.dailynews.co.th/economic/798942

สถาบันนวัตกรรม ปตท. จึงคิดค้นนวัตกรรมโดยมุ่งแก้ปัญหาตั้งแต่ต้นทางของเศษอาหาร และเปลี่ยนให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่า สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ครบวงจร ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) หลายเดือนผ่านไป เครื่องย่อยสลายขยะเศษอาหารอัตโนมัติ ก็เป็นรูปเป็นร่าง โดยทีมวิจัยจากฝ่ายเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมของสถาบันฯ ซึ่งเครื่องนี้จะทำงานร่วมกับการใส่เชื้อจุลินทรีย์ ผ่านระบบการทำงาน ๒ ส่วนหลัก คือ ส่วนย่อยสลายขยะเศษอาหาร และส่วนดูดซับกลิ่น มีการออกแบบ และพัฒนาให้สามารถรองรับปริมาณขยะเศษอาหารได้สูงสุด ๕ กก. ต่อวัน ที่สำคัญตัวเครื่องตอบโจทย์การใช้งาน มีขนาดกะทัดรัด กว้าง ยาว และสูงไม่เกิน ๑ ม. ช่วยประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง แถมใช้งานง่าย มีระบบควบคุมสภาวะการทำงานโดยอัตโนมัติ เพียงเปิดเครื่องก็เริ่มทำงาน สามารถใส่ขยะเศษอาหาร พร้อมเชื้อจุลินทรีย์ได้ทันที หลังจากนั้น ๑๒ ชม. ก็ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่า เป็นวัสดุปรับปรุงดิน (Bio-Soil) ที่เกิดจากการย่อยสลายขยะเศษอาหารของเชื้อจุลินทรีย์ สามารถนำไปใช้ในการบำรุงต้นไม้ และบำรุงดินที่เสื่อมสภาพต่อไป ไม่เพียงเท่านี้ นวัตกรรมเครื่องต้นแบบสลายขยะเศษอาหารอัตโนมัติผ่านการทดสอบการใช้งานจริงมาแล้ว ณ ห้องอาหาร สถาบันนวัตกรรม ปตท. วัสดุปรับปรุงดินที่ได้จากการย่อยสลายเศษอาหารผ่านการตรวจวิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ พบว่า มีธาตุอาหาร NPK หรือไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม รวมทั้งองค์ประกอบต่างๆ ที่เหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโตของต้นไม้ โดยนำไปใช้บำรุงต้นไม้ในพื้นที่ของสถาบันนวัตกรรม และไม่นานมานี้ เครื่องต้นแบบย่อยสลายขยะเศษอาหารอัตโนมัติติดตั้งทดสอบการใช้งานจริง ณ อาคารบริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด รวมกว่า ๒ เดือนพบว่า สามารถทำงานได้อย่างดีตามที่ออกแบบไว้ โดยช่วยย่อยเศษอาหารที่เกิดขึ้นจากอาคาร บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด ภายในระยะเวลา ๑๒ ชม. สามารถรองรับปริมาณขยะเศษอาหารได้ ๕ กก. ต่อวัน และไม่เกิดกลิ่นเหม็นรบกวน และเกิดเชื้อรา อีกทั้งสามารถเปลี่ยนขยะเป็นวัสดุปรับปรุงดิน อีกทั้งยังมีธาตุอาหาร NPK และองค์ประกอบอื่นที่เหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโตของต้นไม้อีกด้วย

จากการใช้งานมาระยะหนึ่งพบว่า สามารถลดขยะเศษอาหารจากอาคาร บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด ได้ทั้งหมด ๑๓๙.๖ กก. เปลี่ยนขยะเศษอาหารให้เป็นวัสดุปรับปรุงดิน กลับมาใช้ประโยชน์ได้ ๒๙.๐๖ กก. ถูกนำไปใช้ในการบำรุงต้นไม้ ณ บริเวณอาคารจอดรถ ๒ ของบริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ เป็นที่เรียบร้อย ผลสัมฤทธิ์ดังกล่าว สถาบันนวัตกรรม ปตท. จึงเข้าจับมือกับ บริษัท อินทรีย์ อีโคไซเคิล จำกัด ซึ่งทำธุรกิจทางด้านการจัดการของเสียอย่างครบวงจร ผลักดันนวัตกรรมเครื่องต้นแบบย่อยสลายขยะเศษอาหารอัตโนมัติ ให้ขยายผลสู่การใช้งานในเชิงพาณิชย์ต่อไป เพื่อเปลี่ยนขยะเศษอาหารที่เป็นปัญหาใหญ่ของประเทศให้มีคุณค่าเพิ่มมากขึ้น ตามแนวคิด Circular Economy ที่มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดด้วยนวัตกรรมทางสังคม (Social Innovation) สอดรับกับแนวคิด Technology for All ของนายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. ที่มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมเพื่อสังคมให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมและสามารถนำประโยชน์สู่สังคมได้สูงที่สุดอย่างแท้จริง