12 ตุลาคม 2563 จ. เพชรบุรีเสริมกระสอบทราย ป้องกันน้ำจากเขื่อนทะลักท่วม

ที่มา:

สถานการณ์น้ำใน จ. เพชรบุรี ระดับน้ำสูงระดับตลิ่ง ต้องเสริมแนวกระสอบทรายเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำทะลักเข้าเขตพื้นที่เมือง การปล่อยน้ำจากเขื่อนเพชรบุรีลดระดับลง แต่น้ำที่ปล่อยมาปริมาณ ๒๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที น่าเป็นห่วง เพราะช่วงหลังจวนผู้ว่าราชการจังหวัด น้ำจะผ่านตัวเมืองประมาณ ๑๕๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ถ้าระดับน้ำที่ต้นแม่น้ำลดลง ก็สามารถป้องกันไม่ให้น้ำเอ่อแนวบล็อกน้ำได้ น้ำที่หลากลงมาคือ น้ำในลุ่มน้ำแม่ประจันต์ใน อ. หนองหญ้าปล้อง จ. ราชบุรี เขื่อนเพชรบุรีเป็นอาคารจัดสรรน้ำเข้าสู่ระบบคลองชลประทาน และระบายลงสู่แม่น้ำเพชรบุรี ปริมาณน้ำเขื่อนแม่ประจันต์เต็มความจุ  ส่วนเขื่อนแก่งกระจานปิดสนิท ไม่มีการระบายน้ำ ส่วนเขื่อนห้วยผากปริมาณน้ำร้อยละ ๖๐ – ๗๐ ของความจุ