12 กุมภาพันธ์ 2563 กรมชลประทานเร่งก่อสร้างโครงการบรรเทาอุทกภัยหาดใหญ่ หวังปี 63 รอดน้ำท่วม

ที่มา: https://www.thairath.co.th/news/local/south/1769491

นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีกรมชลประทาน ฝ่ายก่อสร้าง เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมชลประทานได้เร่งก่อสร้างโครงการบรรเทาอุทกภัย อ. หาดใหญ่ ระยะที่ 2 จ. สงขลา ภายหลังจากที่งานก่อสร้างบางส่วนเกิดความล่าช้าจากปัญหาผู้รับจ้างทิ้งงาน ซึ่งกรมชลประทานดำเนินการตามกระบวนการบริหารสัญญา ตามระเบียบข้อกฎหมายตลอดจนมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะเร่งรัดการดำเนินงานให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยสำนักงบประมาณพิจารณา และอนุมัติให้กรมชลประทานดำเนินการเอง จากนี้กรมชลประทานจะมีการติดตามงานอย่างใกล้ชิดเพื่อให้งานแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้

“ขณะนี้กรมได้เริ่มสูบน้ำจากคลอง ร.1 ตั้งแต่ปลายเดือน ม.ค. เมื่อคลองแห้งจะได้เดินหน้าก่อสร้างสถานีสูบน้ำบางหยี และประตูระบายน้ำบางหยี 2 ทันที เมื่องานก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถระบายน้ำได้ร่วม 1,200 ลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) ต่อวินาที และระหว่างดำเนินการ คลองยังมีศักยภาพในการระบายน้ำได้ในอัตรา 1,000 ลบ.ม. ต่อวินาที หากกรณีเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ จะสามารถบรรเทาภัยให้แก่ประชาชนลดความเสียหายทางเศรษฐกิจในพื้นที่นับหมื่นล้านได้ จากอดีตที่มีอุทกภัยในตัวเมืองหาดใหญ่ต่อเนื่องมาหลายปี ตั้งแต่ปี 2531 เป็นต้นมา” นายประพิศ กล่าว

ทั้งนี้โครงการบรรเทาอุทกภัย อ. หาดใหญ่ ระยะที่ 2 ประกอบด้วยการปรับปรุงคลองระบายน้ำ ร.1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำจากเดิมระบายน้ำได้ 465  ลบ.ม. ต่อวินาที เพิ่มเป็น 1,200 ลบ.ม. ต่อวินาที และเมื่อระบายน้ำร่วมกับคลองอู่ตะเภาในอัตรา 465 ลบ.ม. ต่อวินาที จะสามารถเพิ่มศักยภาพในการระบายน้ำได้สูงสุดรวมกันประมาณ 1,665 ลบ.ม. ต่อวินาที โดยผลการดำเนินงานปรับปรุงคลองระบายน้ำ ร.1 พร้อมอาคารประกอบ มีความคืบหน้าไปกว่าร้อยละ 70 ปัจจุบันประตูระบายน้ำหน้าควน 2 ได้ก่อสร้าง และติดตั้งบานระบายน้ำเสร็จ สามารถบริหารจัดการน้ำโดยการเปิดปิดบาน เพื่อควบคุมปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าสู่คลองระบายน้ำ ร.1 นอกจากนั้น ได้ทำการปรับปรุงโดยขุดขยายความกว้างของคลองระบายน้ำจากเดิมท้องคลองกว้าง 24 เมตร เป็น 70 เมตร ก่อสร้างกำแพงคอนกรีตแล้วเสร็จไปกว่าร้อยละ 80 ทำให้คลองระบายน้ำ ร.1 ในปัจจุบันจะสามารถช่วยในการระบายน้ำได้สูงสุดประมาณ 1,000 ลบ.ม. ต่อวินาที.