12 กันยายน 2565 ทร.ส่งเรือผลักดันน้ำ 20 ลำ ลงพื้นที่ระยอง เร่งระบายน้ำสู่ทะเล

ที่มา : https://www.thairath.co.th/news/local/east/2497245

เมื่อวันที่ 11 ก.ย. 65 กองทัพเรือจัดส่งเรือผลักดันน้ำ 20 ลำ เดินทางจากอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ ลงพื้นที่ อ.แกลง จ.ระยอง เพื่อเร่งระบายน้ำลงสู่ทะเล หลังประชาชนได้รับผลกระทบจากอุทกภัยจำนวนมาก ทั้งยังเตรียมความพร้อม กำลังพล ยุทโธปกรณ์ ให้การสนับสนุนการป้องกันตลอด 24 ชม. ทั้งนี้ จังหวัดระยอง โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอแกลง ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนำมาซึ่งความเดือดร้อนของประชาชนเป็นจำนวนมาก การบริหารจัดการน้ำในภาพรวมทั้งจังหวัดโดยเฉพาะในพื้นที่ อ.แกลง ยังคงมีระดับสูง และมีแนวโน้มที่สถานการณ์จะยังคงส่งผลกระทบแก่ประชาชนเพิ่มมากขึ้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการเร่งระบายน้ำจากแม่น้ำประแสร์ให้ไหลออกสู่ท้องทะเลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น