12 กันยายน 2565 ซิมบับเวเคลื่อนย้ายสัตว์ป่า 2,500 ชีวิต หนีวิกฤตภูมิอากาศ

ที่มา : https://mgronline.com/greeninnovation/detail/9650000087205

เมื่อต้นเดือนกันยายนนี้ ซิมบับเวเริ่มต้นการเคลื่อนย้ายสัตว์ป่ากว่า 2,500 ชีวิต จากพื้นที่อนุรักษ์ Save Valley ทางตอนใต้ไปยังพื้นที่อนุรักษ์อีก 3 แห่ง ทางตอนเหนือเพื่อช่วยพวกมันจากภัยแล้ง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ขึ้นแท่นภัยคุกคามสัตว์ป่าอันดับหนึ่งที่น่ากังวลกว่าการถูกล่า ตัวอย่างสัตว์ป่าที่ถูกเคลื่อนย้าย เช่น ช้าง อิมพาลา ยีราฟ ควายป่า วิลเดอบีสต์ ม้าลาย กวางมูส สิงโต ฝูงสุนัขป่า นับเป็นการเคลื่อนย้ายสัตว์ป่าครั้งใหญ่อันดับต้น ๆ ของแอฟริกาใต้ ปฏิบัติการดังกล่าวมีชื่อว่า “Project Rewild Zambezi (โครงการฟื้นฟูธรรมชาติลุ่มน้ำซัมเบซี)” ซึ่งเป็นการเคลื่อนย้ายสัตว์ป่าไปยังพื้นที่ในหุบเขาลุ่มแม่น้ำซัมเบซีเพื่อฟื้นฟูประชากรสัตว์ป่าในพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งนับเป็นครั้งแรกในรอบ 60 ปีที่ซัมบับเวปฏิบัติการเคลื่อนย้ายสัตว์ป่าครั้งใหญ่ ย้อนกลับไปเมื่อราวปี พ.ศ. 2501 รัฐบาลเคยดำเนินการเคลื่อนย้ายสัตว์ป่ากว่า 5,000 ชีวิต ในปฏิบัติการที่ชื่อว่า “Operation Noah” เพื่อช่วยเหลือสัตว์ป่าจากการจมน้ำ เพราะการก่อสร้างเขื่อนผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่ยักษ์บนลำน้ำซัมเบซี พื้นที่ท้ายเขื่อนดังกล่าวยังติดอันดับหนึ่งในทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดที่มนุษย์สร้างขึ้นอีกด้วย แต่การอพยพสัตว์ป่าครั้งปัจจุบันกลับตรงกันข้าม เพราะเหล่าสัตว์ป่ากำลังเผชิญภาวะขาดแคลนน้ำ เนื่องจากถิ่นที่อยู่อาศัยเดิมเผชิญกับภาวะภัยแล้งยาวนาน สำนักงานอุทยานแห่งชาติจึงอนุญาตให้ขนย้ายสัตว์ป่าไปยังพื้นที่แห่งอื่นเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดหายนะ

Skip to content