12 กันยายน 2564 เขื่อนลำพระเพลิง น้ำใกล้เต็มเขื่อนเเล้ว

ที่มา : https://tna.mcot.net/region-778794

สำนักชลประทานที่ 8 รายงานสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 5 แห่งของ จ.นครราชสีมา มีปริมาณน้ำเกินความจุ 100% ประกอบด้วย

1.อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร(ตอนบน) ต.บ้านเก่า อ.ด่านขุนทด มีน้ำ 8.40 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 100% ของความจุ ระบายออกวันละ 90,000 ลูกบาศก์เมตร

2.อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร(ตอนล่าง) ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย มีน้ำ 29.20 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 105% ของความจุ ระบายออกวันละ 1.5 ล้านลูกบาศก์เมตร

3.อ่างเก็บน้ำบะอีแตน ต.อุดมทรัพย์ อ.วังน้ำเขียว มีน้ำ 1.8 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 104% ของความจุ ระบายน้ำออกวันละ 240,000 ลูกบาศก์เมตร

4.อ่างเก็บน้ำลำเชียงสา ต.อุดมทรัพย์ อ.วังน้ำเขียว มีน้ำ 7.60 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 101% ของความจุ ระบายออกวันละ 170,000 ลูกบาศก์เมตร

5.อ่างเก็บน้ำบ้านสันกำแพง ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว มีน้ำ 6.84 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 107% ของความจุ ระบายออกวันละ 8000,000 ลูกบาศก์เมตร

ขณะที่เขื่อนลำพระเพลิง เขื่อนขนาดใหญ่ อ.ปักธงชัย วันนี้มีน้ำ 133 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 86% ของความจุทั้งหมด 155 ล้านลูกบาศก์เมตร ระบายน้ำออกวันละ 3.6 ล้านลูกบาศก์เมตร สามารถรองรับน้ำได้อีกแค่ 22 ล้านลูกบาศก์เมตรเท่านั้น