12 กรกฎาคม 2565 ‘วราวุธ’ เยี่ยมชาวเรือนจำสุพรรณบุรี “โมเดลต้นแบบจัดการขยะแบบครบวงจร”

ที่มา : https://www.pptvhd36.com/news/ประชาสัมพันธ์/176145

เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 65 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และครอบครัว เข้าเยี่ยมเรือนจำสุพรรณบุรี นายวราวุธเปิดเผยว่า การเข้าเยี่ยมเรือนจำสุพรรณบุรีในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “สุพรรณบุรี Carbon Neutrality Model” มีเป้าหมายเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำ โดยอาศัยความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อให้ประเทศไทยมุ่งสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี ค.ศ. 2030 เรือนจำสุพรรณบุรีถือเป็น เรือนจำต้นแบบแห่งแรกของประเทศไทยที่มีการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร ผ่านการดำเนินนโยบายของพันตำรวจโทชินโชติ พุฒิวรรธธาดา ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี ที่มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ภายในเรือนจำ และผู้ต้องขัง ดำเนินการคัดแยกขยะ โดยภายหลังจากการคัดแยกขยะแล้ว ก็จะนำไปแปรรูป รีไซเคิล และขยะที่เป็นอันตรายก็จะส่งให้เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีนำไปกำจัดต่อไป โดยกระบวนการจัดการที่เกิดขึ้นส่งผลให้เรือนจำสุพรรณบุรีประหยัดงบประมาณการจัดเก็บขยะได้ปีละ 486,000 บาท โดยจุดเริ่มต้นในการบริหารจัดการขยะของเรือนจำนั้น เนื่องจากได้รับคำแนะนำจากนายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัดให้ได้รู้จักกับ นางสาวพีรดา ปฏิทัศน์ ประธานบริหารวิสาหกิจชุมชนแนวร่วมปฏิวัติขยะสุพรรณบุรี จึงได้ร่วมกันสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ และผู้ต้องขังเกี่ยวกับแนวทางการคัดแยกขยะ การนำขยะประเภทต่าง ๆ ไปใช้ประโยชน์ ซึ่งใช้เวลาเพียง 1 สัปดาห์เท่านั้น สามารถบริหารจัดการขยะภายในเรือนจำให้เป็นศูนย์ได้ โดยขยะบางส่วนได้นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง บางส่วนนำไปขายนำเงินส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน