12 กรกฎาคม 2564 คพ.ขนถ่ายสารสไตรีนที่เหลือจากเพลิงไหม้ในแท็งค์ได้เพิ่มอีก 100 ตัน

ที่มา: https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210712110136957

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กล่าวถึงความคืบหน้าการเคลื่อนย้ายสารเคมีสไตรีนโมโนเมอร์ที่ยังหลงเหลืออยู่ในถังบรรจุขนาดใหญ่ของบริษัทหมิงตี้ เคมิคอล จำกัด หลังเกิดระเบิดและไฟลุกไหม้เพื่อนำไปทำลาย กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เข้าประจำจุดศูนย์อำนวยการส่วนหน้าเหตุเพลิงไหม้โรงงานหมิงตี้ เพื่อติดตามการขนย้ายสารสไตรีนโมโนเมอร์ที่คงค้างในถังเก็บของโรงงาน โดยบริษัทเบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) ขนย้ายสารเคมีไปเผาทำลายที่บริษัทอัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) นิคมอุตสาหกรรมบางปู จ.สมุทรปราการ เจ้าหน้าที่ คพ. ตรวจวัดระดับสารสไตรีนที่คงเหลือในถังด้วยการดิ่ง เพื่อหาระดับความสูงแล้ววัดระดับสไตรีนคงเหลือที่ระดับความลึก 3.7 ม. จากก้นบ่อ คำนวณปริมาตรสารสไตรีนในถัง 227 ลบ.ม.ต่อ 1 ม. จึงเหลือสไตรีนในถังประมาณ 840 ลบ.ม. จากสารสไตรีนโมโนเมอร์คงค้างทั้งหมด 600 ตัน คาดว่า กรอบเวลาการทำงานขนถ่ายจะเร็วขึ้นจากแผนที่วางไว้ ขณะที่การเก็บขนถ่านหินที่โรงงานใช้เป็นเชื้อเพลิงในหม้อน้ำอุตสาหกรรมของโรงงานที่กองอยู่ในโรงงาน โดยจะขนย้ายออกไปเป็นเชื้อเพลิงในโรงงานปูนซีเมนต์ไทย (SCG) ต่อไปรวมประมาณ 20 ตัน และคงเหลือถ่านหินที่ต้องขนย้ายอีกประมาณ 8 ตัน การขนถ่ายสารสไตรีนไปทำลายได้ปรับแผนการขนถ่ายสไตรีนจากเดิมครั้งละ 1 คัน เป็นครั้งละ 2 คัน พร้อมเก็บรวบรวมน้ำเสียจากการดับเพลิงประมาณ 200-300 ลบ.ม. เพื่อนำไปบำบัดที่บริษัทเบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด จ.สระบุรี และขนถ่ายถ่านหินที่เหลืออีกประมาณ 8 ตัน เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ผู้ปฏิบัติงานและชุมชนรอบข้างระยะ 100 ม. แล้วขนถ่ายไปเผาเป็นเชื้อเพลิงที่บริษัทปูนซีเมนต์ไทย (SCG) จ.สระบุรีต่อไป