12 กรกฎาคม 2564 ขยะประจวบฯ-หัวหินวุ่นไม่จบ ชาวบ้านค้านทิ้งในพื้นที่

ที่มา:

https://www.banmuang.co.th/news/region/241652

กรณีเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์นำขยะวันละ 30 ตัน จ้างบริษัทเอกชนเดือนละ 1.5 ล้านบาท ไปบำบัดที่ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี จนมีการร้องเรียนถึงสำนักงาน ป.ป.ช. ต่อมาเทศบาลเมืองประจวบฯ นำขยะไปกองทิ้งในป่าสงวนแห่งชาติคลองบางนางรม หลังจากอ้างว่าขอเช่าที่ดินจากเอกชนรายหนึ่ง พื้นที่กว่า 400 ไร่ ใกล้ทางรถไฟสายใต้ ห่างจากศาลากลางจังหวัด 500 ม. นายแดง แก้วชิงดวง อดีตประธานชุมชนบ้านปากคลองบางนางรม เขตเทศบาลเมืองประจวบฯ กล่าวว่า ขณะนี้ชาวบ้านชุมชนปากคลองบางนางรมได้รับกระทบจากกรณีที่เทศบาลเมืองประจวบฯ นำขยะวันละ 30 ตันไปทิ้งในพื้นที่ชุ่มน้ำเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองบางนางรม แต่เทศบาลไม่ได้สอบถามความเห็นจากประชาชนในพื้นที่ ขณะนี้ขยะเริ่มส่งกลิ่นเหม็น จึงนำเรื่องร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรม กอ.รมน.จังหวัด ทหารหน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก เพื่อให้ตรวจสอบ เนื่องจากทิ้งขยะใกล้พื้นที่ปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติใกล้กับชุมชนแหล่งท่องเที่ยว นอกจากนั้น น้ำเสียจากกองขยะจะมีผลกระทบต่อชาวประมงชายฝั่งและกลุ่มชาวประมงที่เลี้ยงหอยนางรม เลี้ยงปลาในกระชังบริเวณปากคลองบางนางรม ซึ่งเจ้าของนากุ้งที่รถขยะเทศบาลเมืองแล่นผ่านจะปิดเส้นทาง เพื่อไม่ให้เทศบาลนำขยะไปทิ้ง ป้องกันผลกระทบในระยะยาว เนื่องจากเทศบาลไม่ได้ทำสัญญาเช่าพื้นที่กับเจ้าของที่ดินซึ่งเป็นนิติบุคคล แต่มีการตกลงกับบุคคลอื่นที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง และทราบว่าก่อนที่จะนำขยะไปทิ้งมีทีมงานของผู้บริหารเทศบาลบางรายไปแจ้งกับชาวบ้านที่ดูแลพื้นที่ว่า จะเข้าไปสำรวจเพื่อใช้งบเทศบาลตัดถนนเลียบทางรถไฟ แต่มาทราบภายหลังว่าจะนำขยะไปทิ้ง นายนิทัศน์ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ทส.จ.) ประจวบคีรีขันธ์กล่าวว่า จากการลงพื้นที่ตรวจสอบการนำขยะกองทิ้งชั่วคราวในพื้นที่ของเอกชนที่อ้างว่ามีโฉนดในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พบการขุดบ่อขยะลึก 1.5 ม. โดยเจ้าหน้าที่เทศบาลแจ้งว่า ใช้พื้นที่ดังกล่าว 1 เดือนจนกว่าจะหาสถานที่ทิ้งขยะนอกเขตจังหวัดได้ และปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งของนายกเทศมนตรีเพื่อแก้ไขปัญหาไม่ให้ขยะกองล้นถังในชุมชน สำหรับที่ดินดังกล่าวอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติทั้งแปลง พื้นที่ 1,073 ไร่ ที่ผ่านมามติกรรมการ กบร.จังหวัด แจ้งให้กรมที่ดินเพิกถอนการออกเอกสารสิทธิที่ดินทุกแปลงที่ออกเอกสารสิทธิ์ทับที่ป่าสงวนแห่งชาติ และก่อนที่เทศบาลจะนำขยะมาพักชั่วคราวตามที่อ้าง ตามขั้นตอนต้องเปิดรับฟังความคิดเห็นจากคนในชุมชน ขณะที่เทศบาลเมืองหัวหินต้องนำขยะวันละ 170 ตัน ไปกองทิ้งชั่วคราวในพื้นที่สาธารณ 8 ไร่ ซอยหัวหิน 102 เส้นทาง 11 โค้ง ต.หนองแก หลังศูนย์การทหารราบ (ศร.) ค่ายธนะรัชต์ อ.ปราณบุรี ปิดบ่อขยะแบบฝังกลบภายในพื้นที่ของ ศร.ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 64 เนื่องจากหมดสัญญาตามที่เทศบาลปราณบุรีขออนุญาตใช้พื้นที่เป็นศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม 20 ปี ล่าสุด มีประชาชนที่อาศัยอยู่รอบบริเวณพื้นที่สาธารณ 8 ไร่ ร้องเรียนปัญหาความเดือดร้อนจากกองขยะที่ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนมีน้ำเสียไหลเป็นทาง โดยชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจะรวมตัวประท้วงให้ปิดบ่อขยะในวันที่ 12 ก.ค.นี้ ขณะที่กลุ่มหัวหินก้าวหน้าจะรวบรวมหลักฐานดำเนินการตามกฎหมาย เนื่องจากผู้เกี่ยวข้องเข้าข่ายไม่ดำเนินการตามขั้นตอนและระเบียบวิธีปฏิบัติ หลังจาก ศร.แจ้งปิดบ่อขยะฝังกลบก่อนหน้านี้กว่า 5 ปี แต่เทศบาลไม่ได้เตรียมความพร้อมอาจเข้าข่ายละเว้นในการปฏิบัติหน้าที่ นายประภา นรทศ อดีตรองประธานสภาเทศบาลเมืองหัวหิน กล่าวว่าในวันที่ 13 ก.ค.นี้ ผู้บริหารเทศบาลเมืองหัวหินจะเปิดรับฟังความคิดเห็นจากชาวชุมชนบ่อฝ้ายที่โรงเรียนเทศบาลบ่อฝ้าย ในเวลา 17.00 น.เพื่อขอความเห็นการใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์ 50 ไร่ สำหรับทิ้งขยะชั่วคราว เชื่อว่าชาวบ้านบ่อฝ้ายส่วนใหญ่จะคัดค้านเนื่องจากเกรงผลกระทบสิ่งแวดล้อม