12 กรกฎาคม 2563 “ภาคกลาง” จ่อวิกฤต! น้ำเขื่อนเจ้าพระยาแล้งหนัก

ที่มา : https://www.newtv.co.th/news/60080

สถานการณ์น้ำในที่เขื่อนเจ้าพระยา ต.บางหลวง จ.ชัยนาท กุญแจสำคัญในการผันน้ำเข้าสู่พื้นที่ภาคกลาง ว่า ในปัจจุบันมีระดับน้ำที่อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน โดยเช้าวันนี้ระดับน้ำเหนือเขื่อนฯ วัดได้ 12.96 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ซึ่งเมื่อเทียบกับวันนี้ของปี 2562 วัดได้ 15.46 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ซึ่งปีนี้ต่ำกว่าปีที่แล้วถึง 2.5 เมตร และต่ำกว่าระดับมาตรฐานกักเก็บของเขื่อนเจ้าพระยาแห่งนี้ซึ่งอยู่ที่ 16.50 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางถึง 3.54 เมตร ในขณะที่มีการระบายน้ำลงท้ายเขื่อนในอัตรา 60 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพื่อรักษาระบบนิเวศลำน้ำเท่านั้น ส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนก็ต่อจนเห็นเนินทรายเพราะวัดได้เพียง 5.38 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง

จากสถานการณ์น้ำข้างต้น ทำให้ปัจจุบันยังไม่มีการผันน้ำเข้าพื้นที่เกษตรแต่อย่างใด ซึ่งปกติทุกปีกรมชลประทานจะเริ่มจัดสรรน้ำตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. แต่ในปีนี้ น้ำต้นทุนมีต่ำทำให้การทำนาต้องเลื่อนออกไปโดยอัตโนมัติ แม้ว่าจะมีฝนตกลงมาบ้างแต่ก็ไม่เพียงพอที่จะให้เกษตรกรลงมือทำนาปลูกข้าวได้ ซึ่งคาดว่าในปีนี้จะต้องพบกับวิกฤตภัยแล้งต่อเนื่องและยาวนาน หากยังไม่มีปริมาณฝนตกลงมาเติมน้ำต้นทุนในเขื่อนหลักทางตอนบนของประเทศ