11 มีนาคม 2564 แล้งหนัก แม่น้ำยมแห้งขอดเห็นพื้นทราย นาข้าวพิจิตรเริ่มเสียหาย

ที่มา: https://www.naewna.com/local/558343

แม่น้ำยมที่ไหลผ่านพื้นที่ ๔ อำเภอของ จ. พิจิตร ได้แก่ อ. สามง่าม โพธิ์ประทับช้าง บึงนาราง และโพทะเล ความยาว ๑๒๔ กม. แห้งขอดตลอดลำน้ำ โดยเฉพาะที่บริเวณหมู่ ๑๑ บ้านวังปลาทู ต. กำแพงดิน อ. สามง่าม ซึ่งเป็นพื้นที่ตอนบนของแม่น้ำยมในพื้นที่ติดต่อกับ จ. พิษณุโลก ปริมาณน้ำในแม่น้ำยมซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของประชาชนทั้ง ๒ ฝั่งแม่น้ำ แห้งจนเห็นผืนทรายในท้องแม่น้ำยมไม่เหลือน้ำในแม่น้ำ ชาวบ้านสามารถเดินข้ามได้ วิกฤติแล้งตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันนานเกือบ ๓ เดือน 

นายวิศิษฐ์ ปานแย้ม ชาวบ้านหมู่ ๑๑ บ้านวังปลาทูกล่าวว่า แม่น้ำยมแห้งตั้งแต่ต้นปี นานเกือบ ๓ เดือน ซึ่งแห้งลงประจำทุกปีเป็นปีที่ ๒ ที่แล้งวิกฤติอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อเกษตรกร โดยเฉพาะชาวนาที่ไม่มีน้ำต้นทุนในการทำการเกษตร จึงต้องการให้หน่วยงานช่วยแก้ไข อาศัยช่วงน้ำแห้งขุดลอกในแม่น้ำยม เป็นบ่อกักเก็บน้ำ เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง รวมถึงขุดลอกแหล่งกักเก็บน้ำในพื้นที่ เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง