11 มีนาคม 2563 ทส. ทวงคืนป่าจากนายทุน 5 ปี กว่า 8.5 แสนไร่

ที่มา: https://news.thaipbs.or.th/content/289706

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าแห่งชาติ (คปป.) ครั้งที่ 1/2563 ว่า ภาพรวมตั้งแต่ปี 2557 – 2562 สามารถยึดคืนพื้นที่ป่าจากกลุ่มนายทุนที่ไม่มีคุณสมบัติที่จะอยู่อาศัย และทำกินในเขตป่าไม้ 853,603 ไร่ และดำเนินคดีบุกรุก 29,350 คดี จากการแปลภาพถ่ายทางอากาศของคณะวนศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ พบพื้นที่ป่าไม้ของประเทศเพิ่มขึ้นจากเดิมกว่า 300,000 ไร่ โดยเฉพาะช่วงเวลา 4 ปีที่ผ่านมา ระหว่างปี 2557 – 2561 ส่วนการจัดสรรที่ดินของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ให้ประชาชนไร้ที่ดินทำกินใช้เป็นที่อยู่อาศัย และทำกินในรูปแบบแปลงรวมไปแล้ว 184 พื้นที่ รวม 58 จังหวัด คิดเป็นเนื้อที่กว่า 659,428 ไร่ และในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 234 พื้นที่ รวม 61 จังหวัด คิดเป็นเนื้อที่กว่า 1,083,366 ไร่

นายวราวุธกล่าวอีกว่า การบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำความผิดยังมีข้อจำกัดอยู่มาก เนื่องจากกลุ่มผู้กระทำความผิดไม่ได้มีแค่กลุ่มนายทุน หรือผู้มีอิทธิพลเท่านั้น แต่ยังมีชาวบ้านด้วย ทำให้การจับกุมส่งผลให้เกิดความขัดแย้งระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐ และชาวบ้านในพื้นที่ ดังนั้นเน้นให้ความสำคัญเรื่องของการแก้ปัญหาความขัดแย้ง และการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตป่าไม้ของกลุ่มประชาชนที่อยู่อาศัย และทำกินในเขตป่าไม้ โดยต้องมีคุณสมบัติ ที่จะเข้าทำกิน และอยู่อาศัยในเขตป่าไม้ได้ตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ภาพรวมกลุ่มประชาชนผู้เดือดร้อนค่อยข้างพอใจกับมาตรการที่รัฐทำ