11 มิถุนายน 2565 จีนเตรียมตั้ง ‘อุทยานแห่งชาติ’ ที่ทะเลสาบชิงไห่

ที่มา : https://mgronline.com/china/detail/9650000054762

นายเกา จิ้งอวี่ รองผู้อำนวยการสำนักบริหารการคุ้มครองและใช้ประโยชน์พื้นที่ท่องเที่ยวทะเลสาบชิงไห่ ระบุว่า สำนักฯ จะพยายามตั้งอุทยานแห่งชาติทะเลสาบชิงไห่ให้สำเร็จในปี 2024 พร้อมเสริมว่าสภาพแวดล้อมทางนิเวศวิทยาของทะเลสาบชิงไห่ปรับตัวดีขึ้นในช่วงไม่กี่ปีมานี้ หลังความหลากหลายทางชีวภาพฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว

อนึ่ง ทะเลสาบชิงไห่ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของที่ราบสูงชิงไห่-ทิเบต ถือเป็นทะเลสาบน้ำเค็มในแผ่นดินขนาดใหญ่ที่สุดของจีน ด้วยพื้นที่ครอบคลุม 4,625.6 ตารางกิโลเมตร เมื่อปี 2021 อีกทั้งยังเป็นกำแพงทางนิเวศวิทยาที่สำคัญทางตอนเหนือของประเทศ และเป็นจุดแวะพักสำคัญสำหรับฝูงนกอพยพ

ทั้งนี้ สถิติจากสำนักฯ เปิดเผยว่าทะเลสาบชิงไห่เป็นที่อยู่อาศัยของนกน้ำเกือบ 100 ชนิด มากกว่า 571,000 ตัว ทำให้ทะเลสาบแห่งนี้กลายเป็นแหล่งขยายพันธุ์สำคัญสำหรับนกอพยพในจีน