11 มิถุนายน 2563 เหลือเพียงตำนาน! ล่องแพห้วยกระทิง แล้งมากอ่างเก็บน้ำกลายเป็นทุ่งเลี้ยงสัตว์

ที่มา:

https://www.naewna.com/local/498487

อ่างเก็บน้ำห้วยกระทิง หรืออ่างเก็บน้ำหมานตอนบน ตั้งอยู่ในเขต อ. เมืองเลย จ. เลย อยู่ในพื้นที่วนอุทยานหริรักษ์ เป็นอ่างเก็บน้ำสันเขื่อนดินมีขนาดความจุ ๒๖ ล้านลูกบาศก์เมตร ครอบคลุมพื้นที่ ๑,๕๐๐ ไร่ สันเขื่อนยาว ๘๐๐ ม. สร้างเพื่อการชลประทานเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่รับความนิยมอีกแห่งหนึ่งของ จ. เลย บรรยากาศเป็นธรรมชาติล้อมรอบด้วยทัศนียภาพที่สวยงามของป่าไผ่และภูเขาที่โอบล้อม โดยกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวนิยมคือ การล่องแพพักผ่อนพร้อมทานอาหารท่ามกลางวิวทิวทัศน์ และบรรยากาศที่สวยงามมาวันนี้คงเป็นเพียงตำนานเคยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เคยได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว ซึ่งไม่ไกลจากตัวจังหวัด ร้านค้ากลุ่มแม่บ้าน ผู้ประกอบการให้เช่าแพ ต่างปิดร้านแพที่เคยอยู่ในน้ำปัจจุบันกลายตั้งอยู่บนดินที่แห้งแตกระแหงต้นหญ้าขึ้นปกคลุม สถานที่เคยมีน้ำเวิงว้างสุดลูกหูลูกตากลายเป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงวัว ควาย ของชาวบ้าน แม้ปีนี้เข้าสู่ฤดูฝนแต่ฝนไม่ตกเหนืออ่างเก็บน้ำ แหล่งท่องเที่ยงล่องแพที่เคยโด่งดังในอดีตคงเป็นเพียงตำนานเคยสร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่