11 มกราคม 2566 กทพ. ดันสร้างด่วนฉลองรัช “จตุโชติ-ลำลูกกา” 3.3 หมื่นล้าน ปรับแนวเชื่อม MR 10 จ่อชง ครม.เปิดประมูลในปีนี้

ที่มา : MGR Online (https://mgronline.com/business/detail/9660000002806

กทพ. เปิดฟังความเห็นประชาชน ศึกษาทบทวน EIA ปรับแนวทางด่วน “ฉลองรัช”  จากจตุโชติ-ถ.วงแหวนรอบที่ 3 (MR 10) วงเงินลงทุนรวม 3.3 หมื่นล้านบาท เผยมีค่าเวนคืนกว่า 7.3 พันล้านบาท เตรียมสรุปเสนอ ครม.ใน ก.พ.นี้ จ่อเปิดประมูลกลางปี กทพ.โยกเงิน TFF บวกออกพันธบัตรก่อสร้าง
          นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 งานศึกษาและจัดทำรายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทางพิเศษ สายฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี ช่วงจตุโชติ-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที่ 3  (MR 10) ว่า เป็นการนำเสนอผลการศึกษา ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ ซึ่งเป็นไปตามที่กระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้ กทพ. และกรมทางหลวง (ทล.) บูรณาการโครงการทางด่วน สายฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี และโครงการ  MR10 เพื่อแก้ไขปัญหาการคมนาคมขนส่งอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพทั้ง 2 โครงข่าย ทั้งนี้ ตามการศึกษาเดิมตั้งแต่ปี 2557 ซึ่ง คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) เห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) แล้ว และนำเสนอโครงการต่อกระทรวงคมนาคมเพื่อเสนอ ครม. แล้ว แต่เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการบูรณาการและโครงการทางด่วนและถนนวงแหวนรอบนอก ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงแนวทางด่วน สายฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี จากเดิม ที่กม.11+040 ให้แนวสายทางเชื่อมกับถนนวงแหวนรอบ 3  (MR10) และยังสามารถเชื่อมกับโครงการถนนมอเตอร์เวย์ กาญจนบุรี-สระแก้ว (MR6) จึงต้องปรับปรุงการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) ใหม่

          การศึกษาทบทวนผลการศึกษาความเหมาะสมและจัดทำรายงาน  EIA มีระยะเวลา 12 เดือน
(31 พ.ค. 2565-25 พ.ค. 2566) คาดว่า ครม.จะพิจารณาอนุมัติโครงการได้ภายในเดือน ก.พ.นี้ คู่ขนานกับการเสนอรายงาน EIA และดำเนินการประกวดราคาก่อสร้างภายในปี 2566 และดำเนินการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน 24 เดือน (ปี 2567-2569) พร้อมกับเริ่มก่อสร้างโครงการ ใช้เวลา 36 เดือน แล้วเสร็จปี 2570 ทั้งนี้ โครงการนี้ กทพ.จะบริหารจัดการเองทั้งหมด เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่องทางพิเศษฉลองรัชของ กทพ. สำหรับค่าผ่านทางคิดตามระยะทาง อัตรา 25-45 บาท สำหรับรถ 4 ล้อ