11 มกราคม 2565 ปีที่แล้วอากาศโลกร้อนสุดเป็นอันดับที่ 5

ที่มา: https://www.dailynews.co.th/news/654634/

รายงานของสำนักงานตรวจสอบสภาพภูมิอากาศของสหภาพยุโรป Copernicus Climate Change Service : C3S) ระบุว่า ในระยะเวลา 7 ปีล่าสุด อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกอยู่ในระดับสูงสุด นับตั้งแต่โลกเริ่มบันทึกสถิติสภาพภูมิอากาศอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2393 โดยอุณหภูมิเฉลี่ยของโลก ในปี พ.ศ. 2564 สูงกว่าระดับของปี พ.ศ. 2393–2443 ที่ 1.1–1.2 องศาเซลเซียส อุณหภูมิโลกสูงสุดในปี พ.ศ. 2563 และ 2559 ประเทศต่าง ๆ ร่วมตกลงภายใต้ความตกลงปารีส 2015 ปี พ.ศ. 2558 จะพยายามจำกัดการสูงขึ้นของอุณหภูมิโลกไว้ที่ไม่เกิน 1.5 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นระดับที่บรรดานักวิทยาศาสตร์กล่าวว่า สามารถเลี่ยงผลกระทบร้ายแรงสุด ซึ่งการบรรลุเป้าหมายนี้ ทั่วโลกจะต้องลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงประมาณครึ่งหนึ่งภายในปี พ.ศ. 2573 ระดับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซมีเทนในชั้นบรรยากาศโลกยังสูงขึ้น และสูงเป็นสถิติใหม่ทั้ง 2 อย่างในปี พ.ศ. 2564 โดยระดับของคาร์บอนไดออกไซด์สูงขึ้นสู่ระดับ 414.3 ส่วนต่อ 1 ล้านส่วน สูงขึ้น 2.4 ส่วนต่อ 1 ล้านส่วนในปี พ.ศ. 2563 ส่วนระดับของมีเทนพุ่งสูงในระยะ 2 ปีที่ผ่านมา โดยสาเหตุยังไม่เป็นที่เข้าใจแน่ชัด การปล่อยมีเทนมาจากหลายแหล่ง ตั้งแต่การผลิตน้ำมันและก๊าซ การทำฟาร์มเกษตร ไปจนถึงแหล่งธรรมชาติ เช่น พื้นที่ชุ่มน้ำ