11 มกราคม 2564 แปลงของเสียเป็นขุมทรัพย์ การเก็บกักพลังงาน

ที่มา: https://www.thairath.co.th /news/foreign/2009831

เมื่อเทียบกับวัสดุที่มีประสิทธิภาพสูงอื่นๆ ชีวมวลหรือมวลชีวภาพ (Biomass) ซึ่งเป็นสารอินทรีย์ที่เป็นแหล่งกักเก็บพลังงานจากธรรมชาติ ได้รับการยกย่องว่า เป็นสิ่งที่มีแนวโน้มเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีความพร้อมต่อการใช้งานอย่างกว้างขวาง แต่การใช้ชีวมวลในทางปฏิบัติมักถูกจำกัด เพราะแหล่งเก็บกักพลังงานจากธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพเหล่านี้ค่อนข้างหายาก เพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้ ทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจีนนำเสนอวิธีการแปลงเปลือกกุ้งเครย์ฟิชที่เป็นกุ้งน้ำจืดขนาดใหญ่ โดยเปลือกจะถูกทำให้แห้งจากนั้นก็นำมาบด และนำไปปรับสภาพในสารละลายอัลคาไลน์ มาผสมกับน้ำมันชีวภาพที่ได้จากขยะการเกษตรเหลือทิ้ง เพื่อผลิตวัสดุคาร์บอนที่มีรูพรุนตามลำดับชั้น จนกระทั่งสามารถสร้างตัวเก็บประจุยิ่งยวด (supercapacitors) ประสิทธิภาพสูง นักวิจัยเผยว่า วิธีนี้เป็นวิธีการแก้ปัญหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และจะช่วยก้าวข้ามอุปสรรคปัญหาการจัดเก็บพลังงานของตลาดธุรกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็ว เช่น จอแสดงผลของอุปกรณ์สวมใส่ได้ หรือนำไปใช้กับรถยนต์ไฟฟ้ารวมถึงเครื่องมือสื่อสารอย่างสมาร์ทโฟน