11 มกราคม 2563 เด็กไทยยุคใหม่รู้รณรงค์เลิกถุงพลาสติก ขอรักษ์โลกใช้ถุงผ้า

ที่มา : https://www.innnews.co.th/social/news_572185/

“กรุงเทพโพลล์” ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของเด็กๆ เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ เรื่อง “เด็กไทยยุคใหม่หัวใจรักษ์โลก” โดยเก็บข้อมูลจากเด็กที่มีอายุ 6-14 ปี ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 1,198 คน ระหว่างวันที่ 6-9 ม.ค.ที่ผ่านมา พบว่า เด็กส่วนใหญ่ร้อยละ 98.5 ทราบเรื่องการรณรงค์ยกเลิกใช้ถุงพลาสติกในประเทศไทย โดยร้อยละ 52.8 ทราบจากร้านสะดวกซื้อ อาทิ 7-Eleven, รองลงมาร้อยละ 44.1 ทราบจากการการประชาสัมพันธ์ทางทีวี และร้อยละ 42.3 ทราบจากโรงเรียน กิจกรรมในโรงเรียน

ทั้งนี้ที่ผ่านมาเด็กๆ มีส่วนร่วมในการลดละเลิกการใช้ถุงพลาสติกและรณรงค์รักษ์โลกรักษ์สิ่งแวดล้อม อย่างไรบ้างนั้น ร้อยละ 60.9 ระบุ ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก รองลงมาร้อยละ 21.9 ถ้าซื้อของเล็กๆน้อยๆจะไม่รับถุงพลาสติก หรือใช้ถุงเฉพาะที่จำเป็นเท่านั้น และร้อยละ 6.5 พกถุงติดตัวไปใส่ของนำภาชนะไปใส่อาหารที่ร้านใกล้บ้าน ส่วนการที่ห้างสรรพสินค้าและร้านค้าต่างๆเริ่มงดให้ถุงพลาสติก เด็กๆ ร้อยละ 95.1 ระบุ จะพกถุงผ้าไปใส่ของ,ร้อยละ 48.4 จะนำกระเป๋าไปใส่ของ และร้อยละ 25.0 จะนำตะกร้าไปใส่ของ

อย่างไรก็ตาม เมื่อถามว่า เด็กๆคิดว่าตนเองจะสามารถทำหน้าที่พลเมืองไทยที่ดี ในการลดละเลิกการใช้ถุงพลาสติกอย่างไร เพื่อสอดคล้องกับคำขวัญวันเด็กปี 2563 ของนายกรัฐมนตรี“เด็กไทยยุคใหม่รู้รักสามัคคีรู้หน้าที่พลเมืองไทย” ส่วนใหญ่ร้อยละ 71.9 ระบุ จะงดรับถุงพลาสติก /ใช้ถุงผ้าเป็นประจำ รองลงมาร้อยละ 19.3 จะบอกพ่อแม่ครอบครัวให้ลดเลิกการใช้ถุงพลาสติก และร้อยละ 8.6 จะบอกเพื่อนและครูที่โรงเรียนให้ลดการใช้ถุงพลาสติก