11 มกราคม 2563 ชป. โคราชเร่งกำจัดผักตบชวา – ปรับสภาพน้ำทำประปา

ที่มา : https://www.innnews.co.th/regional-news/news_572331/

สำนักชลประทานที่ 8 จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา นำรถแบ็คโฮ เรือผลักดันผักตบชวา และ รถบรรทุกสิบล้อ ลงกำจัดผักตบชวา บริเวณสะพานลำน้ำมูล ตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย หลังพบว่า ปริมาณของผักตบชวาเพิ่มมากขึ้น

โดยในพื้นที่อำเภอพิมาย ประสบปัญหาฝนทิ้งช่วงนานหลายเดือน ประกอบกับในพื้นที่ จังหวัดนครราชสีมา มีปริมาณน้ำฝนตกลงมาน้อยกว่าทุกปีที่ผ่านมา ทำให้แหล่งน้ำต้นทุนขนาดใหญ่ เริ่มแห้งขอด ทางองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ จึงได้มีการเตรียมพร้อมรับมือภัยแล้ง โดยเร่งช่วยกันกำจัดวัชพืชที่กีดขวางทางน้ำเพื่อให้ผิวน้ำสะอาด ใช้ในการผลิตน้ำประปาให้ประชาชนในพื้นที่ได้ อุปโภคบริโภค ใน 4 หมู่บ้าน 500 หลังคาเรือน ตามนโยบายโครงการคลองสวยน้ำใส ร่วมกันแก้ปัญหาในท้องถิ่นของตน ผ่านรูปแบบการสนับสนุนเครื่องจักร น้ำมันเชื้อเพลิง อาหาร และแรงงานอาสาของชุมชนในการขุดลอกลำห้วย เป็นสำนึกรักท้องถิ่น ผลที่ได้รับคือ ได้ทั้งน้ำคลอง การหาแหล่งน้ำใหม่เพิ่มเติม การเพิ่มพื้นที่ชลประทาน และการกักเก็บน้ำอย่างเหมาะสมให้กับทุกพื้นที่ เพื่อให้สามารถรองรับทุกสภาพปัญหา ทั้งด้านอุทกภัยและภัยแล้งได้อย่างมีประสิทธิภาพของทางรัฐบาล