11 พฤษภาคม 2564 ไขความกระจ่างการก่อตัว ของเทือกเขาเก่าแก่ที่สุดในโลก

ที่มา: https://www.thairath.co.th//news/foreign/2088603

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ค้นพบก้อนหินจากชั้นเนื้อโลก (mantle) ในเขตชานเมืองบัลติมอร์ รัฐแมรีแลนด์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่า หินดังกล่าวอาจเป็นส่วนหนึ่งของการก่อตัวในบางส่วนของเทือกเขาแอปพาเลเชียน ซึ่งเป็นหนึ่งในเทือกเขาที่เก่าแก่ที่สุดในโลก ทีมนักวิทยาศาสตร์นำโดยพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติแห่งชาติในประเทศสหรัฐอเมริการะบุว่า ชิ้นส่วนของหินจากชั้นเนื้อโลกเหล่านี้เรียกว่า โอฟิโอไลต์” (Ophiolite) น่าจะเป็นส่วนหนึ่งของพื้นมหาสมุทรไอแอพิทัส (Iapetus) ที่มีความยาว ๕,๐๐๐-๘,๐๐๐ กม. ตัดผ่านชายฝั่งทะเลตะวันออกของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งตอนนี้ไม่มีอยู่แล้ว นักวิทยาศาสตร์ตั้งข้อสังเกตว่าเกือบ ๕๐๐ ล้านปีก่อน ดินแดนที่เทือกเขาแอปพาเลเชียนตั้งอยู่ในทุกวันนี้อยู่ที่ด้านหนึ่งของมหาสมุทรไอแอพิทัส และอีกด้านหนึ่งอยู่ในบางส่วนของชายฝั่งตะวันออกของประเทศสหรัฐอเมริกาในปัจจุบัน หินจากชั้นเนื้อโลกเหล่านี้ก่อตัวลึกลงไปใต้ดินที่อุณหภูมิ และความกดดันสูงมาก แร่ธาตุของพวกมันจึงไม่คงที่ใกล้พื้นผิวโลก พวกมันมักจะได้รับการเปลี่ยนแปลงทางเคมีบ่อยครั้งทำให้ยากต่อการศึกษา แต่นักธรณีวิทยาได้ใช้วิธีการวิเคราะห์ทางเคมีอันทันสมัยเพื่อประเมินตัวอย่างหินเหล่านี้ ๑๙ ตัวอย่างจากสถานที่ต่างๆ ๕ แห่งในเมืองบัลติมอร์ การค้นพบนี้เผยให้เห็นเบาะแสเกี่ยวกับเขตมุดตัวครั้งโบราณที่ไม่เคยรู้จักมาก่อน การชนกันของแผ่นเปลือกโลกน่าจะทำให้พื้นผิวโลกบิดเบี้ยวและมีส่วนที่จมอยู่ใต้มหาสมุทร ในขณะเดียวกันก็ทำให้เทือกเขาแอปพาเลเชียนยกตัวสูงขึ้นด้วย