11 พฤษภาคม 2564 เผยภาพวาฬกอดกันในสหรัฐอเมริกา

ที่มา:

https://news.thaipbs.or.th/content/304216

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า ภาพที่บันทึกได้จากโดรนแสดงให้เห็นถึงวาฬ ๒ ตัวกำลังว่ายอยู่ในอ่าวเคปคอด ใช้ครีบแตะตัวซึ่งกันและกันในท่าทางที่คล้ายกับการสวมกอด วาฬทั้ง ๒ ตัวนี้ เป็นวาฬไรท์แอตแลนติกเหนือ ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์อย่างยิ่ง และถือเป็นสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์มากที่สุดชนิดหนึ่งในโลก โดยคาดว่าปัจจุบันมีจำนวนประชากรวาฬสายพันธุ์นี้หลงเหลืออยู่ราว ๓๖๐ ตัวเท่านั้น เนื่องจากวาฬไรท์แอตแลนติกเหนือมักจะถูกเรือชน หรือได้รับบาดเจ็บจากอุปกรณ์ทำประมงต่างๆ อยู่เสมอ ภาพนี้ช่างภาพและนักวิทยาศาสตร์จากสถาบันสมุทรศาสตร์วูดส์ โฮล บันทึกไว้ได้ตั้งแต่ปลายเดือน ก.พ. ๒๕๖๔ แต่เพิ่งจะได้นำมาเผยแพร่สู่สายตาสาธารณชน