11 พฤษภาคม 2564 หาดูยาก! เปิดคลิปเสือโคร่งอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ บ่งชี้ความสำเร็จป้องกันพื้นที่ป่า

ที่มา:

https://siamrath.co.th/n/243152

นายเนรมิต สงแสง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่วงก์เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่ชุดลาดตระเวนของหน่วยพิทักษ์ ๗ (คลองเสือข้าม) อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ พบซากกวางป่าใกล้กับเส้นทางเดินลาดตระเวนของเจ้าหน้าที่ จากการสังเกตพบซากกวางป่ามีรอยถูกกัด และถูกลากมาจากถนนอีกฝั่งคาดว่า น่าจะเป็นร่องรอยที่เกิดจากเสือโคร่ง จึงส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัย พร้อมประสานทีมนักวิจัยสัตว์ป่าของ WWF-ประเทศไทย เข้าพื้นที่ร่วมกันตรวจสอบ และทำการติดตั้งกล้องดักถ่ายภาพสัตว์ป่าไว้ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาพจากกล้องดักถ่ายที่ได้ติดตั้งไว้ พบเสือโคร่งกลับมากินเหยื่อตามที่คาดไว้ โดยเสือลากซากกวางเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆ จากนั้นอีก ๒ วัน เจ้าหน้าที่กลับมาตรวจสอบภาพจากกล้องอีกครั้ง แต่ไม่พบเสือกลับมาที่ซากกวางอีก มีเพียงแต่ตัวตะกวด เข้ามากินซากกวางป่าเท่านั้น สำหรับเสือโคร่งที่พบเป็นเสือโคร่งวัยรุ่นอายุประมาณ ๓ ปี เพศเมีย เป็นเสือโคร่งตัวใหม่ที่ยังไม่เคยพบในพื้นอุทยานแห่งชาติแม่วงก์มาก่อน เสือตัวนี้เจ้าหน้าที่สถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำ เคยถ่ายภาพและกำหนดรหัส เรียกชื่อว่า HKT-262F เกิดที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จ.อุทัยธานี

นายธนิตย์ หนูยิ้ม ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๒ (นครสวรรค์) เปิดเผยเพิ่มเติมว่า ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ ๒๒ ธ.ค. ๖๒ เจ้าหน้าที่เคยพบซากกระทิงถูกเสือโคร่งล่า ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๑ เม.ย. ๖๓ พบเสือโคร่งล่ากวางป่าอีกครั้ง จากเหตุการณ์ที่พบเสือล่าเหยื่อในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ในเวลาที่ไม่ห่างกันมากนักนั้น ถือว่าอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ เป็นผืนป่าที่มีความสำคัญในการที่จะใช้เป็นพื้นที่รองรับการกระจายของเสือโคร่งจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ซึ่งถือเป็นแหล่งผลิตเสือโคร่ง (tiger source site) ที่สำคัญของประเทศไทย ดังนั้นอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ เป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสมยิ่งในการอนุรักษ์สัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์อย่างเสือโคร่งให้คงอยู่สืบต่อไป

นายเนรมิต สงแสง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่วงก์กล่าวเพิ่มเติมว่า นับตั้งแต่ประกาศจัดตั้งอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๐ ป่ามีความอุดมสมบูรณ์ขึ้นมาก ทำให้มีจำนวนสุตว์ป่าเพิ่มขึ้นตาม การที่มีเสือข้ามถิ่นมาล่ากวางป่า และสามารถถ่ายภาพชุดนี้มาได้นั้น ถือเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่ยืนยันว่าสภาพป่าในอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ยังคงความอุดมสมบูรณ์และมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง ดังคำกล่าวที่ว่า “แม่วงก์ – คลองลาน ผืนป่าแห่งความหวัง”

เสือโคร่ง เป็นสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์จากการประเมินพบประชากรเสือโคร่งทั่วโลกเหลือไม่ถึง ๔,๐๐๐ ตัว เสือโคร่งเป็นสัตว์ผู้ล่าที่อยู่สูงสุดของห่วงโซ่อาหาร ทำหน้าที่ควบคุมและรักษาสมดุลของระบบนิเวศ ซึ่งพื้นที่ใดที่ยังมีเสือโคร่งก็ย่อมจะต้องมีสัตว์ที่เป็นเหยื่ออย่างเพียงพอ และมีพืชพรรณอาหารที่เอื้อต่อสัตว์กินพืชอย่างสมบูรณ์ ดังนั้นการอนุรักษ์เสือโคร่งไม่เพียงแต่อนุรักษ์ตัวเสือโคร่งเท่านั้น แต่ยังได้อนุรักษ์สัตว์ป่าชนิดอื่น ๆ รวมถึงการอนุรักษ์ระบบนิเวศทั้งระบบอีกด้วย

ทั้งนี้ อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ยังให้ความสำคัญในการจัดการพื้นที่เพื่อสัตว์ป่า โดยปรับปรุงพื้นที่ให้มีระบบนิเวศทุ่งหญ้า และโป่งเทียมเพิ่มเติมเพื่อเป็นแหล่งอาหารให้สัตว์กีบชนิดต่าง ๆ เช่น กวางป่า เก้ง กระทิง หมูป่า เป็นต้น ใช้ประโยชน์อันจะเอื้อให้ระบบนิเวศมีความสมดุล และช่วยรักษาความหลากหลายทางชีวิภาพ นอกจากนั้นการทำงานอย่างทุ่มเทของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าผ่านระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (Smart Patrol System) ก็เป็นอีกกระบวนการหนึ่งที่สำคัญในการดูแลและป้องกันทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าให้คงอยู่