11 พฤษภาคม 2564 ครั้งแรกของโลกที่ค้นพบมัมมี่อียิปต์โบราณ เป็นหญิงตั้งครรภ์

ที่มา:

https://www.thairath.co.th/lifestyle/life/2088610

นับเป็นครั้งแรกของโลกที่ค้นพบมัมมี่อียิปต์โบราณและเป็นหญิงตั้งครรภ์ ซึ่งมัมมี่ดังกล่าวเป็นสมบัติของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติในกรุงวอร์ซอ ประเทศโปแลนด์ และค้นพบแบบบังเอิญโดยนักมานุษยวิทยาของโครงการมัมมี่วอร์ซอ (Warsaw Mummy Project) แห่งมหาวิทยาลัยวอร์ซอ ที่ใช้เครื่องซีทีสแกน หรือเครื่องวินิจฉัยโรคด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์บรรดาซากมัมมี่ ในเบื้องต้น นักวิทยาศาสตร์คิดว่า มัมมี่นี้เป็นศพของนักบวชชาวอียิปต์โบราณนามว่า Hor-Dehuti มานานหลายสิบปีนับตั้งแต่ถูกนำมายังมหาวิทยาลัยวอร์ซอ เมื่อศตวรรษที่ ๑๙ แต่เมื่อเร็ว ๆ นี้เครื่องซีทีสแกนแสดงให้เห็นบางสิ่งที่แปลกประหลาด เมื่อพิจารณาอย่างละเอียดไปที่กระดูกเชิงกรานก็มองเห็นเท้าเล็กของทารกในครรภ์ มัมมี่หญิงผู้นี้มีอายุ ๒๐ ปี ส่วนอายุครรภ์นั้นอยู่ระหว่าง ๒๖-๒๘ สัปดาห์ ส่วนสาเหตุการตายยังไม่ชัดเจน แต่เป็นไปได้ว่าการตั้งครรภ์มีส่วนทำให้หญิงคนนี้เสียชีวิต

ทั้งนี้ การค้นพบก่อให้เกิดคำถามมากมายถึงสถานะของเด็กในศาสนาของอียิปต์โบราณ รวมถึงความเชื่อทางศาสนาในยุคนั้น อย่างไรก็ตาม นักวิทยาศาสตร์ยังต้องศึกษามัมมี่เพิ่มเติมเพื่อหาสาเหตุการตาย และเฉลยให้ได้ว่าทำไมทารกในครรภ์ยังอยู่ในร่างกายมัมมี่